Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický senát EBF UK

Predseda:

Radoslav Hanus, PhD.

Podpredseda:

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD. (za zamestnaneckú časť)

Andrej Lacko (za študentskú časť)

Členovia:

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD.

Mgr. Marek Neština, PhD.

Timotej Devečka

Matúš Korenko

Patrícia-Sára Šimková

 

Volebná a mandátová komisia AS EBF UK:

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. - predseda

Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD. - podpredsedníčka

Andrej Lacko

Samuel Rusnok