Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Sadenie reformačnej jablone

Sadenie reformačnej jablone

Dňa 2. novembra 2011 po akademických Službách Božích, v náväznosti na pripomienku 494. výročia reformácie, zasadili v prítomnosti členov akademickej obce Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dekan EBF UK Mgr. Ľubomír Batka, PhD. spolu so zástupcami Hurbanovho spolku na EBF UK pred vežou Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave mladú jabloň. Takto si návštevníci fakulty budú môcť spomenúť na výrok reformátora Martina Luthera: „Keby som vedel, že zajtra skončí svet, napriek tomu by som dnes zasadil jabloň.“ V tomto výroku sa skrýva sila nádeje, ktorú veriaci človek čerpá z moci Kristovho evanjelia a od počiatku vystihoval podstatu evanjelicko - reformačného hnutia.

Podpredsedníčka Spolku J. M. Hurbana a poslucháčka 4. ročníka EFB UK Daniela Stuchlá povzbudila v príhovore založenom na texte z knihy proroka Jeremiáša 17, 7 – 8: „Požehnaný je muž, čo dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava; lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie.“ všetkých študentov i členov spolku k poctivej práci na fakulte a k odovzdanej službe pre našu cirkev.

 

 

Erika Valková – Krišťáková, PhD.

spirituálka TD ECAV pri EBF UK v Bratislave