Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Učitelia (STA)

Učiteľská mobilita (STA) spočíva najmä v prednáškovej činnosti. Je určená pedagógom, ktorí sú riadnymi zamestnancami na UK (tj. nie na dohodu, nie doktorand).

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko učiteľa (fakulta) musí mať podpísanú platnú interinštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

Viac informácií: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/ucitelia-sta/

Schválené učiteľské mobility

Pri všetkých mobilitách, bez ohľadu na počet dní, je vyučujúci povinný odučiť minimálne 8 hodín.

Schválená učiteľská mobilita 2017/2018

Schválená učiteľská mobilita 2016/2017