Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pracovníci (STT)

Mobilita pracovníkov je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko vysielaného pracovníka nemusí mať podpísanú platnú Interinštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

Viac informácií: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/pracovnici-stt/