Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štipendiá a granty

Zaujímate sa o štúdium teológie na zahraničných univerzitách?

Na našej stránke nájdete dôležité odkazy na štipendijné organizácie, ktoré poskytujú možnosť finančnej podpory výmenného pobytu študentom teologických a ďalších humanitne orientovaných odborov.

Dnes sa informujte a zajtra vycestujte za štúdiom.

„Prirodzené schopnosti sú ako prirodzené rastliny; treba ich presvetliť štúdiom.“
Francis Bacon (1561-1626)