Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Erazmus partnerstvá s EBF UK

Belgicko
ČR
Estónsko
Fínsko
Grécko
Chorvátsko
Maďarsko
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Rakúsko
Slovinsko
Taliansko
 

Všeobecné odporúčania pre úspešný Erazmus+ pobyt na zahraničnej univerzite:

-spĺňať výberové kritériá

-sledovať záväzné termíny

-nevyhnutné dokumenty odovzdať v časovom predstihu

-účasť na intenzívnom jazykovom kurze podľa výberu krajiny

-výška štipendia podľa výberu krajiny - počítať s výdavkami (cestovné, pripojistenie etc.)

-ubytovanie vybavovať mesiace pred vycestovaním 

-Learning Agreement - kurzy na hosťovskej univerzite vyberať po dohovore s domácou inštitúciou

-využiť konzultačné hodiny špecialistov na zahraničných univerzitách za cieľom zvyšovania kvality bakalárskych a diplomových prác 

-v prípade potreby akejkoľvek pomoci mať v telefóne uložené čísla na: RZP, Políciu, Veľvyslanectvo SR v danej krajine, miestny ev. zbor, taxislužbu

EBK UK Vám praje požehnaný študijný pobyt cez Erazmus+.