Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Videogaléria

V tejto sekcii môžete nájsť video záznamy z rôznych fakultných, ale aj mimofakultných podujatí.

Štúdio TA3: Cirkevný historik M. Nicák o sýrskych kresťanoch

Hosť v štúdiu TA3: M. Nicák o živote kresťanov v Iráne

Projekt Zelený les, od 9. min.

Projekt Zelený les v Modre-Kráľovej je pietnym miestom venovaným Jakubovi Grünwaldovi a jeho rodine i všetkým obetiam holokaustu. Je aj symbolickým  zastavením sa v životnom behu, ktoré núti uvažovať nad duchovnými a morálnymi hodnotami zostávajúcimi v platnosti aj v premenách času.

Prvá slovenská farárka a jej odkaz

Ako čeliť izolácii, strachu a neistote? - UK v prvej línii

Na lodi bez plachiet s Marošom Nicákom

100 rokov EBF UK

Návšteva dekana EBF UK v SEAVC Kovačica

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Svieť, stále svieť - ICHTHYS

Pozvánka na EBF UK

Balecký večierok na EBF UK

ICHTHYS - akademický spevácky zbor EBF UK

Udelenie štipendií najlepším študentom EBF UK

Prijímacie konanie na EBF UK 2010/2011

Evanjelický ples na EBF UK