Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Spolok J.M. Hurbana

Oficiálna stránka SJMH

,,My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“

(Ľ. Štúr v liste J. M. Hurbanovi z roku 1853)

 

V súčasnosti je Spolok Jozefa Miloslava Hurbana slobodným združením študentov, ktoré sídli v budove Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi jeho aktivity patrí najmä organizovanie celofakultných podujatí a vydávanie časopisu Evanjelický teológ, ktorý je odosielaný do cirkevných zborov na Slovensku. Má vyše 20 členov. Členovia využívajú miestnosť spolku, môžu organizovať rôzne podujatia a podieľať sa na tejto práci. Medzi naše terajšie aktivity patrí každoročná vianočná kapustnica, jesenná a jarná grilovačka, Lutherfest, fakultný majáles, filmový večer, šachový a stolnotenisový turnaj a iné.

Cieľom Spolku Jozefa Miloslava Hurbana, ako i po iné roky, je vzájomná spolupráca študentov, pedagógov, zamestnancov a priateľov EBF UK, ktorej poslaním je tvoriť spoločenstvo prostredníctvom rôznorodých aktivít, ktoré napomáhajú rozvoju a budovaniu spoločenstva aj individuálneho rastu. Veď to je aj hlavný dôvod, prečo existuje – mal by vyzývať a dopomôcť študentom teológie, diakonie a učiteľstva k tomu, aby sa odvážili publikovať a tak na verejnosti prezentovať svoje práce, myšlienky – svoje nadanie. Tak neváhaj, príď a zaži to s nami! 


Predsedníctvo:

Martin Benčík, predseda
Tatiana Semančíková, podpredsedníčka
Tomasz Przeczek, tajomník