Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Knižné pódium EBF UK

Stretnite spolu s nami autorov vzácnych a spoločensky hodnotných publikácií. Knižné pódium EBF UK ponúka otvorený priestor, v rámci ktorého Vám bude predstavená významná publikácia, na ktorú nadväzuje diskusia s autorom.

Prioritou Knižného pódia EBF UK je sprostredkovať plody výskumnej činnosti pre širšie publikum a otvárať aktuálne spoločenské témy.

Pozývame nielen všetkých študentov Univerzity Komenského, ale zároveň aj všetkých záujemcov.

Knižné pódium EBF UK sa koná prostredníctvom MS Teams.

V prípade potreby nás kedykoľvek kontaktujte: maros.nicak@fevth.uniba.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.

Maroš Nicák

Prodekan EBF UK; 17.02.2021

Program Knižného pódia EBF UK: 

23.02.2021 - Matej Beránek, Holokaust na Slovensku: Seredské svedectvá

23.03.2021 o 16:00 hod. - Anton Heretik,  Sny

13.04.2021 o 16:00 hod. - Tomáš Halík, Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti

11.05.2021 o 16:00 hod. - Jaroslav Flegr, Evoluční tání aneb o původu rodů

22.06.2021 o 10:00 hod. - Vincent Múcska, Dejiny európskeho stredoveku