Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zo sympózia k 500. výročiu reformácie (12.-15.9.2017)

Reminiscencie zo sympózia

V dňoch 12.-15. septembra 2017 sa pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku uskutočnilo na pôde fakulty EBF UK medzinárodné teologické sympózium k 500. výročiu reformácie, ktoré otvoril dekan EBF UK doc. Ľubomír Batka. Množstvo teológov z krajín celého sveta prednášalo svoje aktuálne príspevky v 4 rôznych paralelných sekciách (biblicko-hermeneutická, historická, teologicko-filozofická a literárno-kultúrna a umelecko-sakrálna sekcia). Účasť prijal napríklad prof. Robert A. Kolb z USA, prof. Martin Tamcke z Göttingenu, ako aj prof. Karl Schwarz z Viedne, či dekan ETF UK z Prahy doc. Jiří Mrázek.

Počas sympózia prebehli aj viaceré sprievodné akcie, výstavy umeleckých diel, z ktorých sme pripravili aj obrazovú dokumentáciu. Jednou z nich bola aj výstava s názvom Vyšívaná história ECAV ručne robených gobelínov akademickej maliarky prof. Janky Krivošovej, ako aj odhalenie reformačného obrazu uznávaného insitného maliara a slovenského rodáka zo srbskej Kovačice Jána Glózika spojené s výstavou jeho ostatných diel.