Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zasadačka EBF UK

Zasadačka EBF UK - príprava na štátne skúšky

V dňoch 11. 6 - 20.6. 2012 prebiehajú štátne skúšky v programoch: evanjelická teológia (5-ročné magisterské štúdium), evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (3-ročné bakalárske štúdium),  evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (2-ročné magisterské štúdium) a učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii so slovenským jazykom (3-ročné bakalárske štúdium).

Prajeme hojnosť Božieho požehnania!