Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Z prednášky prof. Karla Schwarza

Z prednášky prof. Karla Schwarza

Na pôde EBF UK sa 7. novembra 2012 uskutočnila prednáška prof. Karla Schwarza o protestantizme na Slovensku.