Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Partnerská návšteva na univerzite v Budapešti (19.-20.4.2016)

V dňoch 19. – 20. apríla 2016 navštívila štvorčlenná delegácia pod vedením doc. Ľubomíra Batku, Dr. theol., dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, partnerskú teologickú univerzitu Evangélikus Hittudományi Egyetem v Budapešti. Okrem dekana fakulty sa jej zúčastnili prof. ThDr. Juraj Bándy, Mgr. Milan Jurík, PhD., prodekan fakulty a Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.

                V utorok popoludní sa konalo stretnutie slovenskej delegácie so zástupcami univerzity v Budapešti, ktorého sa zúčastnil rektor univerzity prof. Dr. Lajos Szabó,  prorektor prof. Dr. András Korányi, univerzitná farárka Dr. Ágnes Pángyánszky, ale i pedagógovia z jednotlivých katedier univerzity či študentka doktorandského štúdia. V závere uvedeného stretnutia obe strany konštatovali porovnateľné podmienky i výzvy, v ktorých v súčasnej dobe žijú a hovorili aj o možnostiach intenzívnej spolupráce v rámci výmenných pobytov pedagógov i študentov v programe Erazmus+.

Vo večerných hodinách navštívili hostia i domáci obec Csömör, ku ktorej obyvateľstvu v minulosti patrili aj Slováci, najmä z oblasti Novohradu, ale aj Hontu či zo Zvolenskej stolice, a v roku 1721 tu postavili prvý kostol. Večernú pobožnosť pripravila Dr. Á. Pángyánszky a po nej už nasledovala spoločná večera.

Nasledujúci deň sa slovenská delegácia zúčastnila univerzitných služieb Božích so Spoveďou a Večerou Pánovou, ktorých slávnostným kazateľom bol prof. ThDr. Juraj Bándy a prítomným sa prihovoril na základe slov z Jánovho evanjelia 12. kapitoly. Po týchto službách Božích sa v jednej z posluchární konala teologická prednáška doc. Ľubomíra Batku, Dr. theol s názvom „Láska a viera. Základ kresťanskej etiky“, v ktorej okrem iného zdôraznil, že láska z viery podľa Dr. M. Luthera neznamená len slobodu, ale aj zodpovednosť a ochotu k službe.

Návšteva slovenskej delegácie na partnerskej teologickej univerzite v Budapešti nadviazala na viacročnú tradíciu partnerských návštev s cieľom posilňovať vzájomné vzťahy a hovoriť o možnostiach ďalšej spolupráce medzi oboma inštitúciami v budúcnosti.

 

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.