Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovská návšteva z Evangelické teologické fakulty UK v Prahe 14. 5. - 15. 5. 2012

Hosťovská návšteva z Evangelické teologické fakulty UK v Prahe 14. 5. - 15. 5. 2012

V dňoch 14. - 15. mája sa uskutočnila návšteva hostí z Evangelické teologické fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Delegáciu viedol prodekan pre rozvoj doc. P. Hošek, Th.D. 

Počas návštevy odzneli hosťovské prednášky na témy: doc. P. Hošek, Židovská teologie křesťanství, dr. O. Halama: Slovenský tiskař proti českým bratřím (O tisku Mikuláše Bakaláře Štětiny) a dr. F. Čapek, Biblická archeologie - aktuální otázky, ako i stretnutie kolegov, pedagógov a doktorandov, na ktorom vedúca oddelenia zahraničných vzťahov Mgr. V. Fritzová informovala o možnostiach štúdia a výskumu na ETF UK. 

Hostia si prezreli priestory fakulty, oboznámili sa s hlavnými výzvami teologického vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a absolvovali prehliadku Sv. Jura spojenú s ochutnávkou vína. 

EBF UK patrí k strategickým partnerom EBF UK a výsledkom návštevy je oživenie tradície pravidelných stretaní zamestnancov oboch fakúlt. Fakulty budú intenzívnejšie pracovať v rámci programu Erazmus, ako i pri výmene výsledkov vedeckej práce. Na záver hostia adresovali pozvanie na návštevu do Prahy na budúci rok.