Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

 1. ADF Etický život pod vedením Ducha List Efezským 4, 25 - 32 / Erika Valko-Krišťáková
  In: Testimonia theologica. - Roč. 2, č. 1 (2008), [nestránkované, rozsah 7 s.]
 2. ADF Neobmedzený charakter daru Ducha / Erika Valko-Krišťáková
  In: Testimonia theologica. - Roč. 2, č. 1 (2008), [nestránkované, rozsah 5 s.]
 3. BDF Zelený štvrtok / Erika Valko-Krišťáková
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 1, č. 2 (2016), s. 1-6
 4. BDF 3. nedeľa po Svätej Trojici / Erika Valko-Krišťáková
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 2, č. 3 (2017), s. 1-6
 5. BDF 1. nedeľa po Zjavení / Erika Valko-Krišťáková
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 2, č. 1 (2017), s. 9-14
 6. BDF 10. nedeľa po Svätej Trojici / Erika Valko-Krišťáková
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 62, č. 3 (2015), s. 27-31
 7. BDF Božie požehnanie zachraňuje / Erika Valko-Krišťáková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 143, č. 7 - 8 (2019), s. 4-6
 8. BDF Viera je vierou preto, že pre ňu nemožno nájsť dôkaz / Erika Valková-Krišťáková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 142, č. 3 (2018), s. 3-6
 9. BDF Ovocie Ducha a dary Ducha v listoch apošola Pavla / Erika Valko-Krišťáková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 142, č. 5 (2018), s. 12-20
 10. BEF 1. slávnosť veľkonočná / Erika Valko-Krišťáková
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 87-89
 11. BEF 17. nedeľa po Svätej Trojici / Erika Valko-Krišťáková
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 163-165
 12. EDI Cirkev a štát / Erika Valko-Krišťáková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 142, č. 11 (2018), s. 17-19
 13. EDI Farárske remeslo / Erika Valko-Krišťáková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 143, č. 10 (2019), s. 23-25
 14. GII Oslavy 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku na EBF UK / Erika Valko-Krišťáková
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 109, č. 43 - 44 (2019), s. 16-17