Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Doktorand (2.x/dEVT, externý)
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie
docent vysokej školy, univerzity
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Útvar prodekana pre štúdijné záležitosti
dekan, prodekan fakulty
Publikačná činnosť

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie
odborný asistent na Katedre praktickej teológie
Telefón
02/206 67 102
Miestnosť
č. 002
Publikačná činnosť