Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

Ing. Samuel Láska

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Úsek tajomníka
vedúci prevádzkového útvaru veľkého vzde

Mgr. Jana Mokošová

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Štúdijné oddelenie
referent
Telefón
02/902 09 159
VoIP
20 9159
Miestnosť
159
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Štúdijné oddelenie
referent
Telefón
02/902 09 159
VoIP
20 9159
Miestnosť
159

Oto Nečada

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Vrátna služba
vrátnik

Mgr. Marek Neština, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Inštitút kontextuálnej teológie
vedecko-výskumný pracovník Inštitútu kontextuálnej teológie EBF UK
Telefón
02/206 67 163
Miestnosť
263
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Knižnica
odborný archivár knihovník
Publikačná činnosť

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Inštitút kontextuálnej teológie
vedecko-výskumný pracovník Inštitútu kontextuálnej teológie EBF UK
Telefón
20667163
Miestnosť
263
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Útvar prodekana pre vedu zahr. a rozvoj
dekan, prodekan fakulty
Publikačná činnosť

Ing. Jaroslava Osvaldová

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
odborný zamestnanec účtovníctva a financ

prof. ThDr. PhDr. Imrich Peres, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť