Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

Ľuboš Hradský

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
odborný administratívny zamestnanec kult

Vladimír Ikrényi

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
vrátnik

Mgr. Milan Jurík, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
dekan, prodekan fakulty
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/206 67 182
VoIP
14 182
Miestnosť
257
Publikačná činnosť

Bc. Terézia Juríková

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Knižnica
odborný archivár knihovník

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra systematickej teológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/206 67 183
Miestnosť
Katedra systematickej teológie
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Kmec

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Doktorand (1.dEVT, denný)

Bc. Jana Kozáková

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Personálne, mzdové oddelenie
účtovník mzdový
Telefón
02/902 09 153
VoIP
209153
Miestnosť
153
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
odborný administratívny zamestnanec
Telefón
02/902 09 153
VoIP
209153
Miestnosť
153

Zdenka Kubičková

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Vrátna služba