Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/206 67 165
Miestnosť
265
Poznámka
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.
Publikačná činnosť

Mgr. Ivan Belanji

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Doktorand (3.dEVT, denný)

Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Inštitút kontextuálnej teológie
Vedecko-výskumná pracovníčka Inštitútu kontextuálnej teológie EBF UK
Telefón
02/206 67 166
Miestnosť
266
Publikačná činnosť

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Starej zmluvy
odborný asistent
Telefón
02/206 67 183
Miestnosť
255
Publikačná činnosť

PhDr. Elena Brozmanová

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Publikačná činnosť

Ľubica Černá

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Sekretariát fakulty
Sekretariát fakulty, sekretárka
Telefón
02/902 02 181
Miestnosť
250

Mária Červeňanská

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/206 67 167
02/449 71 338
0905 442 036
Miestnosť
č. 267
Poznámka
Garant pre študijné programy:
Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (SP)
Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (RSP)
Publikačná činnosť

doc. ThDr. Peter Gažík

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra cirkevných dejín
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra cirkevných dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť