Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

 1. AAB Cestou viery : iniciatívy evanjelikov v kultúrnych dejinách Slovenska. / Miloš Klátik
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2011
 2. AAB Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich / Miloš Klátik
  Bratislava : ZH System, 2004
 3. AAB Cestou nádeje : príspevok evanjelikov k slovenskej národnej identite. / Miloš Klátik
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2014
 4. ACB Základy dogmatiky / Miloš Klátik
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 5. ADF Osobnosť a dielo Aurela Stodolu / Miloš Klátik
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2010), nestr. [12 s.]
 6. ADF Štefan Marko Daxner (1822 – 1892) Ideológ a predstaviteľ slovenského národného hnutia, nositeľ reformačných zásad evanjelického prostredia Gemeru a Malohontu, iniciátor založenia prvého slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej / Miloš Klátik
  In: Testimonia theologica. - Roč. 5, č. 2 (2011), nestr. [ 9 s.]
 7. ADF Ľudovít Štúr: Religion and the Evangelical Church of the Augsburg Confession / Miloš Klátik
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 183-193 [online]
 8. AED Osobnosť a dielo Aurela Stodolu / Miloš Klátik
  In: V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. - ISBN 978-80-88827-37-5. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 135-142
 9. AED Samuel Štefan Osuský / Miloš Klátik
  In: Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. - ISBN 978-80-223-2893-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 93-102
 10. AEE Apostolicity / Miloš Klátik
  In: "Like living stones" : Lutheran reflections on the one holy, catholic, and apostolic church. - ISBN 978-1-932688-60-3. - Minneapolis : Lutheran university press, 2011. - S. 159-166
 11. AEE Leonard Stöckel, 1510-Juni 1560 Ein Persönlichkeitsprofil / Miloš Klátik
  In: Donauwellen : zum Protestantismus in der Mitte Europas. - ISBN 978-3-85073-787-6. - [Wien] : Evangelischer Presseverband in Österreich, 2012. - S. 319-332
 12. AEF Hrivna vydala desať hrivien (Prehľad o celoživotnej práci prof. ThDr. Igora Kišša) / Miloš Klátik
  In: Radosť z teológie : Zborník pri príležitosti sedemdesiatky prof. ThDr. Igora Kišša. - ISBN 80-7140-237-0. - Bratislava : Tranoscius, 2004. - S. 11-24
 13. AFC Prvá krajinská zákonodarna synoda špecifické momenty synody v Žiline v roku 1610 / Miloš Klátik
  In: Protestantizmem včeraj, denes in jutri : zbornik referatov mednarodnego simpozija. - ISBN 978-961-91594-6-0. - Ljubljana : Slovensko protestantsko družstvo Primož Truban, 2015. - S. 91-103
 14. AFC Das Erbe des Sozialismus und die gegenwärtige Herausforderung einer theologisch verantworten Wirtschaftsethik / Miloš Klátik
  In: Dokumentation der sechsten und siebenten Konferenz des SOMEF. - ISBN 978-3-9503987-0-0. - Wien : Evangelisch - Theologische Fakultät der Universität Wein, 2015. - S. 63-73
 15. AFC Kralická Biblia na území dnešného Slovenska / Miloš Klátik
  In: Za Kalickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické. - ISBN 978-80-7028-409-4. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2013. - S. 155-162
 16. AFD Prvá krajinská zákonodarná synoda špecifické momenty synody v Žiline v roku 1610 / Miloš Klátik
  In: Žilinská synoda 1610 : Žilina 29.-30.6.2010. - ISBN 978-80-7140-342-5. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2010. - S. 10-22
 17. AFD Postoj evanjelickej cirkvi k službe osobám so zdravodným postihnutím / Miloš Klátik
  In: Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-7140-548-1. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2017. - S. 7-15
 18. AFD Kultúrne dedičstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku / Miloš Klátik
  In: Monumentorum tutela. - ISBN 978-80-89175-84-0. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018. - S. 7-16
 19. AFD Reformácia a kulturne dedičstvo ECAV na Slovensku / Miloš Klátik
  In: Reformácia a umenie. - ISBN 978-80-7140-547-4. - Liptovsky Mikulaš : Tranoscius, 2018. - S. 157-170
 20. AFD Lutherova reformácia na území dnešného Slovenska / Miloš Klátik
  In: História seniorátov ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-537-5. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2018. - S. 7-17
 21. AFD Druhá Prešovská synoda a jej význam pre ECAV na Slovensku / Miloš Klátik
  In: Reformácia. - ISBN 978-80-7140-521-4. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2017. - S. 124-139
 22. AFD Osobnosť Ľudovíta Štúra v kontexte Lutherovho učenia o dvoch ríšach náboženstvo a evanjelická cirkev augsburského vyznania / Miloš Klátik
  In: Ľudovít Štúr a jeho doba. Prínos pre cirkev a národ. - ISBN 978-80-7140-468-2. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2014. - S. 9-19
 23. AFD Ľudovít Štúr a evanjelická cirkev augsburského vyznania / Miloš Klátik
  In: Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra. - ISBN 978-80-969920-2-7. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - S. 209-221
 24. AFD Právne a majetkové postavenie ECAV na území dnešného Slovenska / Miloš Klátik
  In: Cirkev a štát. - ISBN 978-80-7140-559-7. - Liptovský Mikulaš : Tranoscius, 2018. - S. 202-215
 25. AFD Kresťan a vojna / Miloš Klátik
  In: Socialno-etický rozmer poslania evanjelického duchovného. - ISBN 978-80-7140-481-1. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2015. - S. 90-96
 26. AFD 500 rokov reformácie. Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku / Miloš Klátik
  In: Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody. - ISBN 978-80-7140-482-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2015. - S. 42-64
 27. AFD Človek a zviera - podobnosť a rozdielnosť / Miloš Klátik
  In: Etický vzťah k zvieratám ako k Božiemu stvoreniu. - ISBN 80-88827-29-9. - Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2004. - S. 29-32
 28. AFD Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a globalizácia / Miloš Klátik
  In: Kultúra v premenách globalizácie. - ISBN 978-80-558-0093-6. - Nitra : UKF, 2012. - S. 169-176
 29. AFD Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia a vaše uši,že počujú / Miloš Klátik
  In: Lekárske, pedagogické, sociálne a duchovné aspekty hluchoslepoty. - ISBN 978-80-7140-415-6. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2013. - S. 205-209
 30. AFD Zákon a evanjelium / Miloš Klátik
  In: Reformácia a politika. Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny. - ISBN 978-80-7140-495-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2016. - S. 71-81
 31. AFD Financovanie ECAV na Slovensku / Miloš Klátik
  In: Reformácia a politika. Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny. - ISBN 978-80-7140-495-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2016. - S. 178-193
 32. AFD Jozef Miloslav Hurban ako teológ a filozof / Miloš Klátik
  In: Jozef Miloslav Hurban : prínos pre cirkev a národ. - ISBN 978-80-7140-516-0. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2017. - S. 9-23
 33. AFD Humor u teologických profesorov Thielickeho a Campenhausena / Miloš Klátik
  In: Humor a teológia. - ISBN 80-88827-27-2. - Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2003. - S. 63-66
 34. AFD Vplyv Lutherovej reformácie na teológiu a na prejavy slovenskej identity / Miloš Klátik
  In: Reformácia v strednej Európe : 1. - ISBN 978-80-555-2265-4. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018. - S. 371-386
 35. AFD Jozef Miloslav Hurban - teológ, filozof / Miloš Klátik
  In: Jozef Miloslav Hurban - evanjelický teológ a národovec. - ISBN 978-80-7165-696-8. - Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. - S. 46-60
 36. AFD Prvky obnovy učenia o Logosovi v Komenského diele Všenáprava / Miloš Klátik
  In: Logos - Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku. - ISBN 978-80-223-2541-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 154-157
 37. AFD Kňazské manželské páry v službe cirkvi / Miloš Klátik
  In: Ordinácia žien za farárky v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-934-1. - Žilina : EDIS, 2008. - S. 241-245
 38. BAB Evanjelická encyklopédia Slovenska / Kolektív autorov
  Bratislava : BoPo, 2001
 39. BAB V tvojej ruke sú naše časy : z príležitostných kázní a príhovorov v rokoch 2007 - 2011. / Miloš Klátik
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2013
 40. BCB Pramienok : učebnica náboženstva pre 1. a 2. ročník základných škôl. / Miloš Klátik a kolektív
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003
 41. BCB Prameň : učebnica náboženstva pre 3. a 4. ročník základných škôl. / Miloš Klátik a kolektív
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003
 42. BDE 400 Jahre bis zur Selbstständigkeit / Miloš Klátik
  In: Lutherische Dienst. - Roč. 46, č. 2 (2010), s. 4-7
 43. BDE Lutheraner in der Slowakei / Miloš Klátik
  In: Lutherische Dienst. - Roč. 46, č. 2 (2010), s. 14-15
 44. BDF Lutherova reformačná teológia (13. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 24 (2015), s. 2
 45. BDF Lutherova reformačná teológia (14. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 26 (2015), s. 2
 46. BDF Lutherova reformačná teológia (15. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 28 (2015), s. 2
 47. BDF Lutherova reformačná teológia (16. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 29 (2015), s. 2
 48. BDF Lutherova reformačná teológia (17. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 32 (2015), s. 2
 49. BDF Lutherova reformačná teológia (17. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 30-31 (2015), s. 2
 50. BDF Lutherova reformačná teológia (18. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 33 (2015), s. 2
 51. BDF Lutherova reformačná teológia (19. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 38 (2015), s. 2
 52. BDF Lutherova reformačná teológia (20. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 39 (2015), s. 2
 53. BDF Lutherova reformačná teológia (21. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 40 (2015), s. 2
 54. BDF Lutherova reformačná teológia (23. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 42 (2015), s. 2
 55. BDF Lutherova reformačná teológia (22. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 41 (2015), s. 2
 56. BDF Lutherova reformačná teológia (24. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 43 - 44 (2015), s. 2
 57. BDF Hlas, ktorý znel v celej cirkvi kázeň z poslednej rozlúčky s biskupom Jánom Midriakom / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 8 (2015), s. 12
 58. BDF Kristus áno - cirkev nie? "... v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, tento stĺp a základ pravdy." (Tim. 3,15) / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 114(125), č. 8 (2001), s. 119-120
 59. BDF "Ajhľa, Kacír" / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 27 (2015), s.12
 60. BDF Druhá prešovská synoda a jej význam pre ECAV na Slovensku (I. časť) / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 140, č. 9-10 (2016), s. 27-32
 61. BDF Druhá prešovská synoda a jej význam pre ECAV na Slovensku (II. časť) / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 140, č. 11-12 (2016), s. 39-43
 62. BDF Božia blízkosť blaží hriešnika, ktorý sa úprimne kajá / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 106, č. 40(2016), s. 1-2
 63. BDF Čo veríme (32. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 4 (2014), s. 2
 64. BDF K úcte pred Bohom treba vychovávať už od detstva / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 106, č. 29(2016), s. 3
 65. BDF Čo veríme (36. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 11(2014), s. 2
 66. BDF Láska k blížnemu v praxi / Miloš Klátik
  In: Diakonia. - Roč.11, č.1-2 (2016), s. 8
 67. BDF Čo veríme (33. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 6 (2014), s. 2
 68. BDF Čo veríme (34. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 8 (2014), s. 2
 69. BDF Čo veríme (35. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 11(2014), s. 2
 70. BDF Čo veríme (38. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 14(2014), s. 2
 71. BDF Čo veríme (37. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 13 (2014), s. 2
 72. BDF Čo veríme (39. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 15-16 (2014), s. 4
 73. BDF Čo veríme (40. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 17(2014), s. 2
 74. BDF Čo veríme (41. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 18 (2014), s. 2
 75. BDF Čo veríme (42. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 20 (2014), s. 2
 76. BDF Čo veríme (43. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 21(2014), s. 2
 77. BDF Jeden krst stačí druhý krst? - nie! / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 8 (2011), s. 6
 78. BDF Čo veríme (44. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 22-23 (2014), s. 4
 79. BDF Čo veríme (45. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 24(2014), s. 2
 80. BDF Čo veríme (46. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 25(2014), s. 2
 81. BDF Čo veríme (47. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 27 (2014), s. 2
 82. BDF Čo veríme (48. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 31 (2014), s. 2
 83. BDF Čo veríme (49. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 32 (2014), s. 2
 84. BDF Čo veríme (50. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 33 (2014), s. 2
 85. BDF Čo veríme (51. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 34(2014), s. 2
 86. BDF Čo veríme (52. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 35-36 (2014), s. 4
 87. BDF Skutočná viera nehľadí len do neba, ale vidí aj okolo seba / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 107, č. 45-46(2017), s. 3
 88. BDF Čo veríme (53. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 37(2014), s. 2
 89. BDF Čo veríme (54. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 38(2014), s. 2
 90. BDF Čo veríme (55. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 39(2014), s. 2
 91. BDF Čo veríme (56. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 40(2014), s. 2
 92. BDF Všeobecné kňazstvo (1. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 41(2014), s. 2
 93. BDF Všeobecné kňazstvo (2. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 42(2014), s. 2
 94. BDF Všeobecné kňazstvo pokrstených (3. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 43(2014), s. 2
 95. BDF Teologický význam rodiny Spolupráca rodiny s cirkevným zborom / Miloš Klátik
  In: Výber informácií z teológie a cirkví. - Roč. 7, č. 2 (2002), s. 5-7
 96. BDF Eliáš Láni Zentralgestalt der Synode in Sillein (Žilina) / Miloš Klátik
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 1 (2014), s. 35-39 [online]
 97. BDF Úloha biskupa v duchovnom živote duchovných mozaika vyjadrení biskupov, seniorov a farárov ECAV na Slovensku / Miloš Klátik...[et al.]
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 4 (2012), s. 8-18
 98. BDF Tu stojím, inak nemôžem... ako ďalej? / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 129, č. 10 (2005), s. 17-25
 99. BDF Úrad biskupa z biblicko-luteránskeho pohľadu / Miloš Klátik
  In: Melanchton. - č. 2 (2005), s. 6-8
 100. BDF Ľudovít Štúr (29. 10. 1815 - 12. 1. 1859) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 37, č.1-2 (2015/16), s. 22-29
 101. BDF Úvaha o náboženstve alebo náboženská výchova v školách / Miloš Klátik
  In: Pán učiteľ. - Roč. 1, č. 4 (2005), s. 30-31
 102. BDF Rozhrešenie / Miloš Klátik
  In: Tvorba. - Roč. 16(25), č. 2 (2006), s. 3-5
 103. BDF Lutherova reformačná teológia (25. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 45(2015), s. 2
 104. BDF Kňazské manželské páry v službe evanjelickej cirkvi / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 47 (2007), s. 12-13
 105. BDF Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich (9. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 50 (2014), s. 2
 106. BDF Lutherova reformačná teológia (11. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 20-21 (2015), s. 4
 107. BDF Kázeň na L 4, 16-21 Nový rok 2008 / Miloš Klátik, UKOEBST
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 55, č. 1 (2008), s. 1-4
 108. BDF Advent prichádza Žid 10 (19-22). 23-35 / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 48 (2007), s. 1
 109. BDF Evanjelické propriá v dielach Tomáša Akvinského / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 113(124), č. 6 (2000), s. 84-86
 110. BDF Myšlienky ku ekleziológii Aurélia Augustína / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 113(124), č. 10 (2000), s. 150-152
 111. BDF Čo veríme (1. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 6 (2013), s. 2
 112. BDF Povolenie prijímať pod obojakým spôsobom v rímskokatolíckej cirkvi / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 114(125), č. 4 (2001), s. 61-62
 113. BDF Čo veríme (2. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 7 (2013), s. 2
 114. BDF Niekoľko poznámok k problému ordinácie / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 114(125), č. 5 (2001), s. 76-78
 115. BDF 1. slávnosť vianočná G 4,4-7 / Miloš Klátik
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 55, č. 4 (2008), s. 36-39
 116. BDF Čo veríme (3. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 8 (2013), s. 2
 117. BDF Čo veríme (4. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 9 (2013), s. 3
 118. BDF Čo veríme (5. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 10 (2013), s. 2
 119. BDF Zamyslenie sa nad teológiou slova u Tomáša Akvinského / Miloš Klátik
  In: Tvorba T. - Roč. 9(18), č. 1 (1999), s. 34-37
 120. BDF Čo veríme (6. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 11 (2013), s. 2
 121. BDF Čo veríme (7. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 12 (2013), s. 2
 122. BDF Čo veríme (8. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 13(2013), s. 3
 123. BDF Čo veríme (11. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 23(2013), s. 2
 124. BDF Čo veríme (9. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 14 (2013), s. 2
 125. BDF Čo veríme (10. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 22 (2013), s. 2
 126. BDF Čo veríme (12. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 25(2013), s. 2
 127. BDF Čo veríme (13. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 26(2013), s. 2
 128. BDF Čo veríme (14. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 27(2013), s. 2
 129. BDF Čo veríme (15. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 28(2013), s. 2
 130. BDF Čo veríme (16. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 29(2013), s. 2
 131. BDF Čo veríme (17. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 30(2013), s. 2
 132. BDF Tridentský koncil (2. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 18 (2009), s. 13
 133. BDF Čo veríme (18. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 33(2013), s. 2
 134. BDF Čo veríme (19. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 35(2013), s. 2
 135. BDF Tridentský koncil (1. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 16 (2009), s. 13
 136. BDF Čo veríme (20. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 36(2013), s. 2
 137. BDF Čo veríme (21. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 37(2013), s. 2
 138. BDF Čo veríme (22. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 38(2013), s. 2
 139. BDF Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich (11. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 3 (2015), s. 2
 140. BDF 14. nedeľa po Sv. Trojici Uzdravenie desiatich malomocných L 17,11-19 / Miloš Klátik
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 56, č. 3 (2009), s. 28-32
 141. BDF Čo veríme (23. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 39(2013), s. 2
 142. BDF Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich (12. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 4 (2015), s. 2
 143. BDF Čo veríme (24. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 40(2013), s. 2
 144. BDF Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich (13. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 5 (2015), s. 2
 145. BDF Čo veríme (25. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 42(2013), s. 2
 146. BDF Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich (14. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 6 (2015), s. 2
 147. BDF Čo veríme (26. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 45(2013), s. 2
 148. BDF Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich (4. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 44-45 (2014), s. 4
 149. BDF Lutherova reformačná teológia (1. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 7 (2015), s. 2
 150. BDF Čo veríme (27. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 46(2013), s. 2
 151. BDF Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich (10. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 1 (2015), s. 4
 152. BDF Lutherova reformačná teológia (2. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 8 (2015), s. 2
 153. BDF Čo veríme (28. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 47-48(2013), s. 4
 154. BDF Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich (5. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 46 (2014), s. 2
 155. BDF Lutherova reformačná teológia (3. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 9(2015), s. 2
 156. BDF Čo veríme (32. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 4(2014), s. 2
 157. BDF Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich (6. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 47 (2014), s. 2
 158. BDF Lutherova reformačná teológia (4. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 10(2015), s. 2
 159. BDF Čo veríme (29. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 49(2013), s. 2
 160. BDF Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich (7. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 48 (2014), s. 2
 161. BDF Lutherova reformačná teológia (5. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 12 (2015), s. 2
 162. BDF Čo veríme (30. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 1-2(2014), s. 2
 163. BDF Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich (8. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 49 (2014), s. 2
 164. BDF Lutherova reformačná teológia (6. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 15 (2015), s. 2
 165. BDF Čo veríme (31. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 104, č. 3(2014), s. 2
 166. BDF Lutherova reformačná teológia (7. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 16 (2015), s. 2
 167. BDF Lutherova reformačná teológia (8. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 17 (2015), s. 2
 168. BDF Lutherova reformačná teológia (9. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 18 (2015), s. 2
 169. BDF Lutherova reformačná teológia (10. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 19 (2015), s. 2
 170. BDF Lutherova reformačná teológia (12. časť) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 23 (2015), s. 2
 171. BEC Die Verheissung wirklichen Lebens Zur Jahreslosung fur 2008 / Miloš Klátik
  In: Lutherische Kirche in der Welt : Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes, Folge 55. - ISBN 978-3-87513-159-8. - Erlangen: Martin-Luther-Verlag, 2008. - S. 11-13
 172. BED Vidieť jasne / Miloš Klátik
  In: Apokaradokia. - ISBN 80-88827-28-0. - Bratislava : EBF UK, 2003. - S. 168-170
 173. BEE Die Taufe unserer Kirche und die Glaubenstaufe / Miloš Klátik
  In: Lutherische Kirche in der Welt : Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes, Folge 61. - ISBN 978-3-87513-183-3. - Erlangen : Martin-Luther-Verlag, 2014. - S. 33-47
 174. BEE Kázeň na raňajších službách Božích pred započatím konferencie piatok 24. 9. 2010 / Miloš Klátik
  In: Doklad minulosti, základ budúcnosti slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí. - ISBN 978-606-8204-39-0. - Nadlak : Slovenský evanjelický luteránsky seniorát v Rumunsku, 2010. - S. 16-18
 175. BEE Slávnostná kázeň Mgr. Miloša Klátika, PhD, generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku / Miloš Klátik
  In: Dni Adama Vereša. - ISBN 978-86-86065-51-3. - Stará Pazova : Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor, 2010. - S. 45-47
 176. BEE Konfession und Ökumene Herausforderungen des 21. Jahrhunderts / Miloš Klátik
  In: Lutherische Kirche in der Welt : Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes, Folge 59. - ISBN 978-3-87513-175-8. - Erlangen : Martin-Luther-Verlag, 2012. - S. 161-167
 177. BEE Leonard Stöckel Persönlichkeitsprofil 1510-Juni 1560 / Miloš Klátik
  In: Lutherische Kirche in der Welt : Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes, Folge 60. - ISBN 978-3-87513-180-2. - Erlangen : Martin-Luther-Verlag, 2013. - S. 243-260
 178. BEE Die Frage nach dem Amt und dem allgemeinen Priestertum beim Neuaufbruch kirchlicher Arbeit in slowakischen Gemeinden / Miloš Klátik
  In: Lutherische Kirche in der Welt : Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes, Folge 41. - ISBN 3-87513-090-1. - Erlangen : Martin Luther-Verlag, 1994. - S. 176-184
 179. BEE 1999 - das Jahr der christlichen Kultur in der Slowakei / Miloš Klátik
  In: Die evangelische Diaspora - Jahrbuch, Roč. 68. - Kassel und Leipzig : Verlag des Gustav-Adolf-Werks, 1999. - S. 1-7
 180. BEE Die Diaspora - was bedeutet das aus slowakischer Sicht / Miloš Klátik
  In: Diaspora - Grundsätzliches und Informationen zu evangelischen Diasporakirchen aus Frankreich, Italien, Polen, Slowakei. - ISBN 978-3-87593-100-6. - [Leipzig] : [Gustav-Adolf-Werk], 2008. - S. 64-83
 181. BEF Najdôležitejšie charakteristické momenty prvej evanjelickej krajinskej synody na území Slovenska / Miloš Klátik
  In: Postavy a udalosti doby Žilinskej synody. - ISBN 978-80-7140-332-7. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2010. - S. 98-102
 182. BEF Superintendent Eliáš Láni / Miloš Klátik
  In: Postavy a udalosti doby Žilinskej synody. - ISBN 978-80-7140-332-7. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2010. - S. 103-106
 183. BEF Dejiny ECAV na Slovensku od Žilinskej synody do roku 1928 / Miloš Klátik
  In: Postavy a udalosti doby Žilinskej synody. - ISBN 978-80-7140-332-7. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2010. - S. 163-166
 184. BEF K Lutherovej dekáde: Odpustenie a ospravedlnenie / Miloš Klátik
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2011. - ISBN 80-7140-337-1. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2010. - S. 56-59
 185. BEF Financovanie ECAV na Slovensku / Miloš Klátik
  In: Financovanie cirkví a náboženských spoločností v 21. storočí. - ISBN 978-80-89096-46-6. - Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010. - S. 31-39
 186. BEF Samo Tomášik (8.2. 1813 - 10.9. 1887) / Miloš Klátik
  In: Samo Tomášik : (8.2. 1813 - 10.9. 1887). - ISBN 978-80-81-28-101-3. - Martin : Matica slovenská, 2013. - S. 8-22
 187. BEF Snem vo Wormse / Miloš Klátik
  In: Tranovský : evanjelický kalendár. - ISBN 978-80-7140-512-2. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2016. - S.123-127
 188. BEF Prijímanie hostí v zbore / Miloš Klátik
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2003. - ISBN 80-7140-219-2. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2002. - S. 70-74
 189. BEF Všeobecné kňazstvo v službe cirkvi / Miloš Klátik
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2013. - ISBN 80-7140-401-9. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2012. - S. 57-61
 190. BEF Wittenberský poriadok z roku 1533 / Miloš Klátik
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2013. - ISBN 80-7140-401-9. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2012. - S. 113-114
 191. BEF Daniel Krman ml. / Miloš Klátik
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2013. - ISBN 80-7140-401-9. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2012. - S. 122-123
 192. BEF Bohatá úroda záleží aj od vhodnej pôdy / Miloš Klátik
  In: V zrkadle času. - ISBN 978-80-970630-1-6. - Modra : Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky, 2010. - S. 274
 193. BEF V tvojej ruke sú moje časy kázeň na hlavných službách Božích / Miloš Klátik
  In: Cirkev a štát. - ISBN 978-80-7140-559-7. - Liptovský Mikulaš : Tranoscius, 2018. - S. 147-151
 194. BEF Daniel Gabriel Lichard - život a dielo / Miloš Klátik
  In: Daniel Gabriel Lichard : zborník z konferencie pri príležitosti 200. výročia narodenia a 130. výročia úmrtia Daniela Gabriela Licharda. - ISBN 978-80-971141-2-1. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, [2012]. - S. 17-36
 195. BEF V mene Božom začíname rok... / Miloš Klátik
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2008. - ISBN 978-80-7140-282-4. - Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2008. - S. 31-33
 196. BEF Kázeň generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika / Miloš Klátik
  In: Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody. - ISBN 978-80-7140-482-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2015. - S. 131-133
 197. BEF Kázeň na hlavných službách Božích / Miloš Klátik
  In: Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody. - ISBN 978-80-7140-482-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2015. - S. 143-145
 198. BEF Jozef Miloslav Hurban teológ a filozof / Miloš Klátik
  In: Aktuálnosť odkazu J.M. Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť. - ISBN 978-80-89759-41-5. - Trnava : Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2017. - S.97-110
 199. BEF Prvá zákonodárna synoda ECAV 400. výročie Žilinskej synody / Miloš Klátik
  In: Postavy a udalosti doby Žilinskej synody. - ISBN 978-80-7140-332-7. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2010. - S. 10-15
 200. EDI Zwischen den Mühlsteinen: protestantische Kirchen in der Phase der Errichtung der kommunistischen Herrschaft im östlichen Europa / Miloš Klátik
  In: Die evangelische Diaspora - Jahrbuch, Roč. 74. - ISBN 3-87593-089-4. - Leipzig : Verlag des Gustav-Adolf-Werks, 2005. - S. 169-170
 201. EDJ Leonard Stöckel 1510 - jún 1560 / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 134, č. 12 (2010), s. 17-23
 202. EDJ Osobnosť Jozefa Juráša Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 115(126), č. 5 (2002), s. 77-80
 203. EDJ Stručná história ECAV na Slovensku / Miloš Klátik
  In: Dni Adama Vereša. - ISBN 978-86-86065-51-3. - Stará Pazova : Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor, 2010. - S. 33-41
 204. EDJ Rozsievač a štvoraká pôda / Miloš Klátik
  In: V zrkadle času. - ISBN 978-80-970630-1-6. - Modra : Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky, 2010. - S. 273
 205. EDJ Eliáš Láni (1570 Slovenské Pravno - 5.11. 1618 Bytča) / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 5 (2010), s. 13
 206. EDJ Osobnosť a dielo Aurela Stodolu / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 133, č. 9 (2009), s. 14-21
 207. FAI Cirkev a štát / zost. Miloš Klátik
  Liptovský Mikulaš : Tranoscius, 2018
 208. FAI Postila : slávnostné kázne v rámci projektu "Oslobodení Božou milosťou" 500 výročie reformácie. / Miloš Klátik
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2018
 209. FAI Postavy a udalosti doby Žilinskej synody : 400 rokov evanjelickej cirkvi na Slovensku. / zostavil Miloš Klátik
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2010
 210. FAI Teologická konferencia ECAV na Slovensku na tému Služby Božie a Večera Pánova : Liptovský Ján 7.-9.10.2009. / zostavovateľ: Miloš Klátik
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2010
 211. FAI Teologická vedecko-historická konferencia ECAV na Slovensku 2010 na tému Žilinská synoda 1610 : Žilina 29.-30.6.2010. / zostavovateľ: Miloš Klátik
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2010
 212. FAI Hrad prepevný : zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016-2017. /
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2016
 213. FAI Tranovský : evanjelický kalendár. /
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2016
 214. FAI Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. / Lucia Mikurčíková, Miloš Kollár
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2017
 215. FAI Reformácia a umenie / zost. Miloš Klátik
  Liptovsky Mikulaš : Tranoscius, 2018
 216. FAI Hrad prepevný : zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2015-2016. /
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2015
 217. FAI História seniorátov ECAV na Slovensku / zost. Miloš Klátik
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2018
 218. FAI Schematizmus Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku / zostavil a úvod napísal Miloš Klátik
  Kežmarok : ViViT, 2008
 219. FAI Povolanie - Vocatio : teologická konferencia Bratislava 27.- 28.8.2007. / zostavovateľ zborníka a hlavný organizátor konferencie Miloš Klátik
  Bratislava : Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, 2008
 220. FAI Teologická konferencia ECAV na Slovensku na tému Charakteristické znaky a dôrazy v evanjelickej kázni : Tatranská Lomnica 6.- 8.10.2008. / zostavovateľ: Miloš Klátik
  Kežmarok : ViViT, 2009
 221. FAI Stretnutie kresťanov Bratislava 2008 : [7. ročník medzinárodného ekumenického stretnutia kresťanov] : zborník materiálov : 27.-29. 6. 2008. / zostavovateľ: Miloš Klátik
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2009
 222. FAI Reformácia /
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2017
 223. FAI Cyril a Metod - odkaz pre dnešok : teologická vedecko-historická konferencia ECAV na Slovensku 2012, Poprad 12. - 14. septembra 2012. / zostavovateľ: Miloš Klátik
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2013
 224. FAI Lekárske, pedagogické, sociálne a duchovné aspekty hluchoslepoty / zost. Imrich Lukáč... [et al.]
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2013
 225. FAI Reformácia a politika : cirkev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny. /
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2016
 226. FAI Jozef Miloslav Hurban : prínos pre cirkev a národ. /
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2017
 227. FAI Misia a charizmatické hnutia /
  Martin : AlfaPrint, 2012
 228. FAI Lutherova teológia a súčasnosť /
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2015
 229. FAI Socialno-etický rozmer poslania evanjelického duchovného /
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2015
 230. FAI Ľudovít Štúr a jeho doba : prínos pre cirkev a národ. /
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2014
 231. FAI Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody /
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2015
 232. GII Ordinácia novokňazov v roku 500. výročia reformácie Skalica 16. septembra 2017 / Miloš Klátik
  In: Postila : slávnostné kázne v rámci projektu "Oslobodení Božou milosťou" 500 výročie reformácie. - ISBN 978-80-7140-536-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2018. - S. 111-114
 233. GII Urmasa Viilmu vyvätili za arcibiskupa Estónskej evanjelickej luteránskej cirkvi / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 6 (2015), s. 4
 234. GII Pamiatka reformácie - Deň ECAV na Slovensku Bratislava 31. oktobra 2017 / Miloš Klátik
  In: Postila : slávnostné kázne v rámci projektu "Oslobodení Božou milosťou" 500 výročie reformácie. - ISBN 978-80-7140-536-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2018. - S. 120-123
 235. GII Luteránska cirkev v Rusku má nového arcibiskupa / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 7 (2015), s. 4
 236. GII Hus je príkladom, že Kristovo evanjelium nevychováva komediantov ducha / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 27 (2015), s. 7
 237. GII Jediným motívom má byť kresťanská láska / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 22 (2015), s. 9
 238. GII Povolenie prijímať pod obojím spôsobom v rímskokatolíckej cirkvi / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 6, č. 3-4 (2001), s. 16-19
 239. GII Rada SLZ prijala významné uznesenie o medzinárodných otázkach svet zažíva zmätok, ale nádej kresťanov nezahanbuje / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 105, č. 29 (2015), s. 6
 240. GII Projekt rozvoja cirkevného zboru v miestnych podmienkach / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 6, č. 3-4 (2001), s. 46-51
 241. GII Integrácia moderného človeka do cirkvi / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 114(125), č. 9 (2001), s. 135-137
 242. GII Pôsobenie a spolupráca cirkevného zboru pri výchove detí / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 7, č. 2 (2002), s. 14-18
 243. GII Pôsobenie a spolupráca cirkevných zborov pri výchove detí v cirkevných školách / Miloš Klátik
  In: Evanjelické školy - Príloha Cirkevných listov. - Roč. 115(126), č. 3 (2002), s. 18-20
 244. GII Igor Kišš sedemdesiatročný / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 7, č. 3-4 (2002), s. 10-12
 245. GII Odporúčame Dekalóg (Rozbor Desatora) / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 7, č. 3-4 (2002), s. 18-21
 246. GII V silovej sieti Golgoty / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 115(126), č. 6 (2002), s. 94-95
 247. GII Projekt rozvoja cirkevného zboru Petržalka v mestských podmienkach / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 115(126), č. 1 (2002), s. 11-13
 248. GII Vráťme nedeliam srdcia a srdciam nedele / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 10 (2002), s. 5,11
 249. GII Osobnosť Juraja Juráša na základe písomností zborového archívu (1. časť) / Miloš Klátik, Zora Bakošová
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 7, č. 1 (2002), s. 32-34
 250. GII Osobnosť Jozefa Juráša na základe písomností zborového archívu (Dokončenie z minulého čísla) / Miloš Klátik, Zora Bakošová
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 7, č. 2 (2002 ), s. 8-10
 251. GII Príhovor Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV na Slovensku služby Božie na pamiatku vierozvestcov Konštantína a Metoda, na pamiatku upálenia Majstra Jána Husa a pri spomienke na evanjelických martýrov, zrúcaniny hradu Branč 5. júla 2010 / Miloš Klátik
  In: Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Žilinskej synody. - ISBN 978-80-7140-354-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2011. - S. 19-20
 252. GII Kázeň Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV na Slovensku slávnostné služby Božie na 2. evanjelických cirkevných dňoch, Mariánske námestie v Žiline 3. júla 2010 / Miloš Klátik
  In: Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Žilinskej synody. - ISBN 978-80-7140-354-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2011. - S. 36-39
 253. GII Kázeň Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV na Slovensku spomienkové služby Božie na mužov Žilinskej synody Eliáša Lániho a Juraja Turzu, sobášny palác Juraja Turzu v Bytči 4. júla 2010 / Miloš Klátik
  In: Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Žilinskej synody. - ISBN 978-80-7140-354-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2011. - S. 40-42
 254. GII Kázeň Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV na Slovensku záverečná pobožnosť na zasadnutí Synody ECAV na Slovensku, Evanjelický kostol v Žiline 2. júla 2010 / Miloš Klátik
  In: Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Žilinskej synody. - ISBN 978-80-7140-354-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2011. - S. 98-100
 255. GII Príhovor Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV na Slovensku modlitby nad hrobom Eliáša Lániho, Bytča 4. júla 2010 / Miloš Klátik
  In: Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Žilinskej synody. - ISBN 978-80-7140-354-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2011. - S. 106-108
 256. GII Slovo na úvod / Miloš Klátik
  In: Lutherova teológia a súčasnosť. - ISBN 978-80-7140-445-3. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2014. - S. 6-8
 257. GII Verejné vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k neuskutočnenej pobožnosti Modlitby nad hrobom Eliáša Lániho v Rímskokatolíckom kostole v Bytči v rámci osláv 400. výročia konania Žilinskej synody 4. júla 2010 / Miloš Klátik
  In: Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Žilinskej synody. - ISBN 978-80-7140-354-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2011. - S. 164-165
 258. GII Namíbia krajina, kde cirkev pretavuje vieru do konkrétnych skutkov / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 16-17 (2011), s. 16-17
 259. GII Generálny biskup k Národnému týždňu manželstva / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 6 (2011), s. 8
 260. GII Svedok Kristov nikdy nezapiera príslušnosť k cirkvi, vie, kam patrí pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2010 / Miloš Klátik, Milan Krivda, Slavomír Sabol
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 1-2 (2011), s. 7
 261. GII "... lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce." (L 12, 34) / Miloš Klátik, Pavel Delinga
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 1-2 (2011), s. 5
 262. GII Prečo evanjelium do rómskych domácností? / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 18 (2011), s. 2
 263. GII Pastiersky list Zboru biskupov k Veľkej noci / Miloš Klátik, Milan Krivda, Slavomír Sabol
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 18 (2011), s. 3
 264. GII Vnútorná sloboda - nepozná prekážky, ktoré by poviazali poslušnosť voči Pánu Bohu pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k svätodušným sviatkom 2011 / Miloš Klátik, Milan Krivda, Slavomír Sabol
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 25 (2011), s. 3
 265. GII Synoda ECAV 2011 / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 27 (2011), s. 2
 266. GII Pán Ježiš je najvyšším biskupom / Miloš Klátik, Milan Krivda, Slavomír Sabol
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 23-24 (2011), s. 19
 267. GII Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy homília, 1. slávnosť svätodušná, 1Tim 3, 14 - 15 / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 23-24 (2011), s. 2
 268. GII Pozdravný list doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD. / Miloš Klátik
  In: Slovensko v súradniciach času. - ISBN 978-80-89759-46-0. - Trnava : Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2017. - S. 22-23
 269. GII Medzinárodné ekumenické mierové zhromaždenie na Jamajke / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 27 (2011), s. 12
 270. GII Hlásme sa k našej cirkvi pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie 31. októbra 2010 / Miloš Klátik, Milan Krivda, Slavomír Sabol
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 46 (2010), s. 4
 271. GII "Ľuďom chlieb a mier" na Agrofilme / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 40 (2010), s. 7
 272. GII Vzkriesený nechce ostať v zabudnutí pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2010 / Miloš Klátik, Milan Krivda, Slavomír Sabol
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 15 (2010), s. 2
 273. GII Predsedníctvo ECAV k uvedeniu filmu Bathory v STV / Miloš Klátik, Pavel Delinga
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 16 (2010), s. 8
 274. GII Lutherova Ruža / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 107, č. 3 (2017), s. 2
 275. GII Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku pri 20. výročí pádu komunistickej totality / Miloš Klátik, Milan Krivda, Slavomír Sabol
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 49 (2009), s. 3
 276. GII Nedovoľme, aby sa milosť Božia pre nás zjavila zbytočne / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 107, č. 51- 52 (2017), s. 2
 277. GII Modlitba / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 21-22 (2009), s. 1
 278. GII Predhovor / Miloš Klátik
  In: Diár evanjelika 2017. - ISBN 8588006-785104. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius , 2017. - S. 3
 279. GII Stanovisko Generálneho presbyterstva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k interrupciám prijaté na zasadnutí 2. októbra 2009 / Miloš Klátik, Pavel Delinga
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 41 (2009), s. 6
 280. GII Som proti zneužívaniu cirkvi v súvislosti s novelou jazykového zákona / aut. interv. Edita Škodová ; účast. interv. Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 46 (2009), s. 10
 281. GII Zum Geleit / Miloš Klátik
  In: Lutherische Dienst. - Roč. 46, č. 2 (2010), s. 2
 282. GII Šesťdesiat rokov služby / Miloš a Oľga Klátikovci
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 12, č. 6 (2007), s. 45
 283. GII Jej láska má veľkú moc / Oľga Klátiková a Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 12, č. 6 (2007), s. 46-47
 284. GII Pamiatka posvätenia Chrámu Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke 22. nedeľa po Sv. Trojici, 8. november 2009 / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 14, č. 6 (2009), s. 6-11
 285. GII Kázeň slova Božieho na 4. nedeľu po Sv. Trojici / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 10, 3-4 (2005), s. 9-11
 286. GII Tesnou bránou 2003 / Miloš Klátik
  Kežmarok : ViViT, 2002
 287. GII Stanovisko Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k dokumentu pápežskej Kongregácie pre náuku viery "Odpovede na otázky týkajúce sa niektorých aspektov učenia o cirkvi" / Miloš Klátik, Milan Krivda, Jozef Havrila
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 12, č. 5 (2007), s. 11-12
 288. GII Teologický význam rodiny - spolupráca rodiny s cirkevným zborom (1. časť) / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 7, č. 5 (2002), s. 18-20
 289. GII Stanovisko Generálneho presbyterstva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku / Miloš Klátik, Pavel Delinga
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 12, č. 5 (2007), s. 46-47
 290. GII Vieroučný výbor výbor neodporúča v našej cirkvi prisluhovanie Večere Pánovej deťom / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 51-52 (2002), s. 7
 291. GII Vykročme v mene Ježišovom! pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2009 / Miloš Klátik, Milan Krivda, Slavomír Sabol
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 1 (2010), s. 2-3
 292. GII Teologický význam rodiny - spolupráca rodiny s cirkevným zborom - 2. / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 7, č. 6 (2002), s. 14-17
 293. GII Rok 2010 - Rok kresťanskej kultúry / Miloš Klátik
  In: Kalendárium : rok kresťanskej kultúry na Slovensku 2010. - ISBN 978-80-7121-317-8. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 2009. - S. 3
 294. GII Záleží mi na vzdelávaní farárov / aut. interv. Martina Kováčiková ; účast. interv. Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 42 (2008), s. 7
 295. GII Rozhovor týždňa / aut. interv. Martina Kováčiková ; účast. interv. Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 30 (2007), s. 7
 296. GII Symbol kríža obsahuje posolstvo, ktoré je vysoko relevantné pre dnešok vyhlásenie Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k používaniu kresťanských náboženských symbolov / Miloš Klátik, Milan Krivda, Slavomír Sabol
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 27 (2010), s. 11
 297. GII Prosím o požehnanie každej statočnej práce a o prácu pre každého / aut. interv. Martina Kováčiková ; účast. interv. Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 1 (2010), s. 10-11
 298. GII Vyhlásenie k zákonu o sociálnych službách / Miloš Klátik, Pavel Delinga
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 12 (2010), s. 4
 299. GII Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! / Miloš Klátik, Pavel Delinga
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 13-14 (2010), s. 22
 300. GII Ľudovít Štúr / Miloš Klátik
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2014
 301. GII Jozef Miloslav Hurban : teológ a filozof. / Miloš Klátik
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2014
 302. GII On the road to the new world / Miloš Klátik
  In: Religious life of Slovaks in Canada - Náboženský život Slovákov v Kanade. - ISBN 978-0-9683789-6-0. - Toronto : Slovak Canadian Institute, 2010. - S. vii
 303. GII O radosti nielen na Vianoce / Miloš Klátik
  In: Lubinčan. - Roč. 13, č. 7 (2012), s. 1,3
 304. GII Záverečná pobožnosť / Miloš Klátik
  In: Cyril a Metod - odkaz pre dnešok. - ISBN 978-80-7140-410-1. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2013. - S. 100-102
 305. GII Miteinander glauben und arbeiten in wechselvollen Zeiten / Miloš Klátik
  In: Pfarrverein aktuell : Mitteilungen aus dem Evang. Pfarrverein in Württemberg e.V.. - Č. 3 (2012), s. 2
 306. GII Augsburské vyznanie (1.časť) / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 10, č. 6 (2005), s. 46
 307. GII Spomienka na zavraždeného študenta Daniela Tupého / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 10, č. 6 (2005), s. 7-11
 308. GII Na inštalácii zborového farára Radoslava Danka a uvedení námestnej farárky Andrey Dankovej v Žiline 13.11.2005 / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 10, č. 6 (2005), s. 47
 309. GII Témou bude ako odpovedať na výzvy 21. storočia / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 12 (2013), s. 4
 310. GII 1. adventná nedeľa / Miloš Klátik
  In: Tesnou bránou 2007. - ISBN 80-88903-95-5. - Kežmarok : Vivit, [2006]. - S. 221
 311. GII Izaiáš 40,1-11 / Miloš Klátik
  In: Tesnou bránou 2007. - ISBN 80-88903-95-5. - Kežmarok : Vivit, [2006]. - S. 222
 312. GII Izaiáš 40,12-31 / Miloš Klátik
  In: Tesnou bránou 2007. - ISBN 80-88903-95-5. - Kežmarok : Vivit, [2006]. - S. 222
 313. GII Izaiáš 41,8-14 / Miloš Klátik
  In: Tesnou bránou 2007. - ISBN 80-88903-95-5. - Kežmarok : Vivit, [2006]. - S. 223
 314. GII Izaiáš 42,1-9 / Miloš Klátik
  In: Tesnou bránou 2007. - ISBN 80-88903-95-5. - Kežmarok : Vivit, [2006]. - S. 223
 315. GII Izaiáš 43,1-7 / Miloš Klátik
  In: Tesnou bránou 2007. - ISBN 80-88903-95-5. - Kežmarok : Vivit, [2006]. - S. 224
 316. GII Izaiáš 43,8-13 / Miloš Klátik
  In: Tesnou bránou 2007. - ISBN 80-88903-95-5. - Kežmarok : Vivit, [2006]. - S. 225
 317. GII Každý deň je darom Božej milosti / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 1 (2007), s. 1 a 10
 318. GII Vytrvalosť je správna cesta / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 11, č. 3-4 (2006), s. 21-24
 319. GII Náboženská výchova na školách / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 11, č. 3-4 (2006), s. 31-32
 320. GII Zo správy o vyučovaní evanjelického náboženstva v Bratislavskom senioráte ECAV na štátnych školách v školskom roku 2005/06 / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 11, č. 3-4 (2006), s. 33
 321. GII O opatrnosti a pokoji / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 5-7
 322. GII Cirkevný sobáš v ECAV na Slovensku / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 20-22
 323. GII Može byť naším vzorom / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 13-14 (2007), s. 23
 324. GII Na pôde Písma, Symbolických kníh a cirkvi rozhovor s Mgr. Milošom Klátikom, PhD. / účast. interv. Miloš Klátik ; aut. interv. Michal Zajden
  In: Cirkevné listy. - Roč. 130, č. 3 (2006), s. 5-9
 325. GII Sudcovia 7,1-15 / Miloš Klátik
  In: Tesnou bránou 2006. - ISBN 80-88903-72-6. - Kežmarok : Vivit, [2005]. - S. 35
 326. GII Sudcovia 7,16-8,3 / Miloš Klátik
  In: Tesnou bránou 2006. - ISBN 80-88903-72-6. - Kežmarok : Vivit, [2005]. - S. 35
 327. GII Sudcovia 8,22-35 / Miloš Klátik
  In: Tesnou bránou 2006. - ISBN 80-88903-72-6. - Kežmarok : Vivit, [2005]. - S. 36
 328. GII Sudcovia 9,1-6 / Miloš Klátik
  In: Tesnou bránou 2006. - ISBN 80-88903-72-6. - Kežmarok : Vivit, [2005]. - S. 36-37
 329. GII Sudcovia 9,7-21 / Miloš Klátik
  In: Tesnou bránou 2006. - ISBN 80-88903-72-6. - Kežmarok : Vivit, [2005]. - S. 37
 330. GII Sudcovia 9,50-57 / Miloš Klátik
  In: Tesnou bránou 2006. - ISBN 80-88903-72-6. - Kežmarok : Vivit, [2005]. - S. 38
 331. GII 2. Korintským (11.18.23b-20)12,1-10 / Miloš Klátik
  In: Tesnou bránou 2006. - ISBN 80-88903-72-6. - Kežmarok : Vivit, [2005]. - S. 38-39
 332. GII Vštepujte vieru svojim deťom / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 12, č. 2 (2007), s. 39
 333. GII Spomínajte na svojich vodcov / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 12, č. 2 (2007), s. 36-38
 334. GII Z kázne generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika / Miloš Klátik
  In: Petržalský Evanjelik. - Roč. 12, č. 3-4 (2007), s. 47-49
 335. GII Nový rok / Miloš Klátik
  In: Tesnou bránou 2008. - ISBN 978-80-89264-12-4. - Kežmarok: Vivit, [2007]. - S. 7
 336. GII Kríza duchovného v úrade Všeobecná pastorálna konferencia Združenia evanjelických duchovných / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 19 (2000), s. 8-9
 337. GII Evanjelické školy v Petržalke / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - príl. Evanjelické školy. Roč. 113(124), č. 9 (2000), s. 50-51
 338. GII Spomíname - nezabúdame Jozef Juráš (1.5.1912 - 17.8.1975) / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 113(124), č. 10 (2000), s. 159
 339. GII Ekuména Môj pohľad / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 32 (2000), s. 12
 340. GII Povery / Miloš Klátik
  In: Cirkevné listy. - Roč. 114(125), č. 2 (2001), s. 27-28
 341. GII Mocou slova Božieho, mocou slova evanjelia / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 43-44 (2008), s. 17
 342. GII Moc Ducha Svätého je Božia moc /
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 18-19 (2008), s. 14
 343. GII Príhovor / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 26 (2008), s. 10
 344. GII Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2008 / Miloš Klátik, Milan Krivda, Slavomír Sabol
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 13 (2008), s. 11
 345. GII Nevšímame si ľudí, ktorí žijú vedľa nás / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 51-52 (2007), s. 2
 346. GII Predhovor / Miloš Klátik
  In: Ordinácia žien za farárky v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-934-1. - Žilina : EDIS, 2008. - S. 5-6
 347. GII Odštartovali výročie osláv Žilinskej synody / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 14-15 (2009), s. 12
 348. GII Nebojme sa prekážok pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2009 / Miloš Klátik, Milan Krivda, Slavomír Sabol
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 16 (2009), s. 2
 349. GII Človek sám od seba nechápe Božie veci / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 21-22 (2009), s. 2
 350. GII Učil ľud starostlivosti a zodpovednosti / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 28 (2009), s. 12
 351. GII Jóbove rany niesol statočne 150. výročie narodenia Juraja Slávika / Miloš Klátik
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 27 (2009), s. 13
 352. GII Moc Ducha Svätého je Božia moc / Miloš Klátik
  In: Evangélikus Élet. - Roč. 74, č. 22 (2009), s. 7