Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

prof. Mgr. František Ábel PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9020 9165
02/206 67 165
265
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.

ThDr. Dávid Benka PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Starej zmluvy
odborný asistent
+421 2 9020 2164
02/206 67 183
255

Ľubica Černá

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Sekretariát fakulty
výkonný úradník sekretariátu, asistent a
+421 2 9020 2181
02/206 67 181
250

Mgr. Radoslav Hanus PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra cirkevných dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9020 9161

Eva Hartlová

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Úsek tajomníka, Správa objektu, Upratovanie
upratovačka

Ľuboš Hradský

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9020 9101

Vladimír Ikrényi

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
vrátnik

Mgr. Milan Jurík PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK,
dekan, prodekan fakulty
+421 2 9020 2167

Mgr. Milan Jurík PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/206 67 182
14 182
257
[1] 2 3 4