Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9020 9165
02/206 67 165
265
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.

Mgr. Ivan Belanji, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
pokladník/správca majetku/referent UZ

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Starej zmluvy
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9020 2164
02/206 67 183
255

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9020 9167
02/206 67 167
02/449 71 338
0905 442 036
č. 267
Hlavná zodpovedná osoba: Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (SP) Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (RSP)

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra cirkevných dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9020 9161

Ľuboš Hradský

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
správca objektu
+421 2 9020 9101

Mgr. Milan Jurík, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK,
dekan
+421 2 9020 2167

Mgr. Milan Jurík, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie
docent vysokej školy, univerzity
02/206 67 182
14 182
257
[1] 2 3 4