Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ako sa k nám dostanete

Kontakt

Adresa:

Evanjelická bohoslovecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Bartókova 8
811 02 Bratislava

IČO: 00397865
Číslo bežného účtu fakulty (IBAN): SK22 8180 0000 0070 0008 4613 - poplatky od študentov, poplatky za prijímacie  pohovory
Číslo darovacieho účtu (IBAN): SK40 8180 0000 0070 0016 4023
DIČ: SK 2020845332
Číslo  účtu podnikateľskej činnosti (IBAN): SK77 8180 0000 0070 0015 6664

Vrátnica:
Tel.č.: 02/9020 9120
Sekretariát:
Tel.č.: 02/9020 2181
Email: sd@fevth.uniba.sk

Dostupnosť

z centra:

z Hodžovho nám. trolejbusmi č. 47, 44 smer Hrad, vystúpite na zastávke Červený kríž (hotel Albrecht). Prejdite cez križovatku na ulicu Slávičie údolie. Po nej pokračujte smerom dole cca 5 min. k rázcestiu, kde odbočíte vpravo. O chvíľu sa ocitnete pred hlavným vchodom fakulty, ktorému dominuje modrá veža. Hlavný vchod sa nepoužíva pre verejnosť, preto prejdite do dvora a použite tento vchod, kde sa nachádza vrátnica.

z Mlynskej doliny:

je nutné vystúpiť na zastávke autobusu č. 31, 39 ZOO, ďalej prejdite cez križovatku k administratívnej budove (Partnersgroup, Aegon) a pokračujte po ulici Slávičie údolie smerom hore, strednou cestou. Pozor! Cesta je dosť strmá (neodporúčame v zimnom období). Obdobne možno využiť autobusové spoje z mesta ako aj z Patrónky, či Kramárov č. 30, 32, 37 (zastávka ZOO).

Okrem spomenutých spojov môžete využiť aj autobusový spoj č. 41 z Hlavnej železničnej stanice. Odporúčame vystúpiť na zastávke Na hrebienku alebo Búdková. Avšak upozorňujeme, že tento spoj premáva pomerne riedko.