Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONTAKT

Adresa pre korešpondenciu

Univerzita Komenského v Bratislave

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Bartókova 8

811 02 Bratislava

 

Vrátnica:           Tel.č.: 02/9020 9120

Sekretariát:     Tel.č.: 02/9020 2181

Email:                  sd@fevth.uniba.sk

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Univerzita Komenského v Bratislave

Sídlo:                        Šafárikovo nám. 6

                                  81499 Bratislava - mestská časť Staré mesto

IČO:                           00397865

DIČ:                           2020845332

IČ DPH:                     SK2020845332

 

Miesto dodania: Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Dodacia adresa: Bartókova 8, 811 02 Bratislava

 

Bankové spojenia - Štátna pokladnica

IBAN:   SK22 8180 0000 0070 0008 4613 /bežný účet fakulty/ - poplatky od študentov, poplatky za prijímacie pohovory

IBAN:   SK40 8180 0000 0070 0016 4023 /darovací účet fakulty/

IBAN:   SK77 8180 0000 0070 0015 6664 /účet podnikateľskej aktivity fakulty/

Ako sa k nám dostanete

Dostupnosť

z centra:

z Hodžovho nám. trolejbusmi č. 47, 44 smer Hrad, vystúpite na zastávke Červený kríž (hotel Albrecht). Prejdite cez križovatku na ulicu Slávičie údolie. Po nej pokračujte smerom dole cca 5 min. k rázcestiu, kde odbočíte vpravo. O chvíľu sa ocitnete pred hlavným vchodom fakulty, ktorému dominuje modrá veža. Hlavný vchod sa nepoužíva pre verejnosť, preto prejdite do dvora a použite tento vchod, kde sa nachádza vrátnica.

z Mlynskej doliny:

je nutné vystúpiť na zastávke autobusu č. 31, 39 ZOO, ďalej prejdite cez križovatku k administratívnej budove (Partnersgroup, Aegon) a pokračujte po ulici Slávičie údolie smerom hore, strednou cestou. Pozor! Cesta je dosť strmá (neodporúčame v zimnom období). Obdobne možno využiť autobusové spoje z mesta ako aj z Patrónky, či Kramárov č. 30, 32, 37 (zastávka ZOO).

Okrem spomenutých spojov môžete využiť aj autobusový spoj č. 41 z Hlavnej železničnej stanice. Odporúčame vystúpiť na zastávke Na hrebienku alebo Búdková. Avšak upozorňujeme, že tento spoj premáva pomerne riedko.