Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ako nám môžete pomôcť?

V súčasnej dobe sme stále viac odkázaní na pomoc mecenášov a dobrodincov.

Fakulte môžete pomôcť rôznym spôsobom:

1.      Radi prijmeme kvety a zeleň na výsadbu v okolí budovy fakulty, aby vzniklo príjemné prostredie pre študentov na štúdium a oddych.

2.      Knižné dary pre knižnicu sú veľmi vítané. Či už formou daru teologickej literatúry staršieho dáta, alebo formou nákupu novšej literatúry pre účely štúdia – pri aktuálnej literatúre to môže byť aj viacero rovnakých exemplárov pre jednotlivé predmety. V prípade záujmu získate viac informácií u pracovníka knižnice Mgr. Vlastislava Svobodu: svoboda@fevth.uniba.sk

3.      Fakulta školí doktorandov v dennej a externej forme štúdia. Štipendium pre doktorandov denného štúdia je 6000,. Eur ročne. Ak by sa našiel sponzor pre doktorandské štipendium, fakulta môže takto poskytnúť vzdelanie ďalšiemu mladému človeku.

4.      Príspevkom na vytvorenie nadačného fondu, z ktorého by mohli byť hradené príspevky ku zveľadeniu objektu, ku štúdiu, či odmenám, podobne, ako je to bežné v USA – takto by sa dali realizovať mnohé vízie.

5.      A samozrejme – tým najdôležitejším - modlitbami za študentov a pedagógov.