Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Marek Neština (editor): O filozofii a viere. Zborník z prvého česko-slovenského filozoficko-teologického sympózia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018.