Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rok vydania 2017

Marek Neština: Podoby náboženskej argumentácie v liberálnej demokracii

Adriána Biela et al.: Kontexty Lutherovy reformace

Sidonia Horňanová et al.: Tieň reformácie po 500 rokoch

Juraj Bándy: Desatoro a Apoštolské vierovyznanie

Juraj Bándy: Stará zmluva na kazateľni

Miloš Klátik: po stopinjah naših prednikov

Miloš Klátik: Evangelisch in der Slowakei

Ľubomír Batka, Pavel-Andrei Prihracki: Heidelbergská dišputa

Juraj Bándy: Exegéza Knihy Józuovej