Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Nové akvizície

V našej študovni alebo knižnici si návštevníci okrem noviniek našich autorov môžu vybrať na prezenčné štúdium aj zo vzácnych sérií encyklopédií, najmä s náboženskou a teologickou tematikou, z ktorých niektoré sú dostupné na Slovensku len u nás.

Väčšina literárneho fondu knižnice EBF UK je prístupná v otvorenom fonde aj na absenčnú výpožičku kedykoľvek k nám prídete v našich otváracích hodinách. Literatúra, ale napríklad aj časopisy nájdete väčšinou v nemeckom, anglickom alebo slovenskom a českom jazyku.