Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Fakultné publikácie

V tejto sekcii chceme čitateľov oboznámiť s publikáciami, ktoré boli oficiálne vydané EBF UK. V priloženom zozname sú len tie publikácie, ktoré obdržali fakultné ISBN. Publikácie sú zoradené vzostupne podľa tretej časti čísla ISBN (pri 10 miestnych) od 0 vyššie. Tento zoznam je čisto informatívny a slúži najmä pre bibliografické účely. To však neznamená, že dané publikácie sú v súčasnosti aj v predaji.

Poradové číslo

Autor

Názov

Miesto vydania

Vydavateľ

Rok vyd.

ISBN

1.

Gábriš, Karol

Kristus (Mesiáš) – Ježiš : výskum jedného života

Bratislava

EBF UK

1995

978-80-88827-00-9

80-88827-00-0

2.

Nandrásky, Karol

Medzi Eufratom a Červeným morom: cestopisné pohľadnice z Palestíny : príspevok k biblickej archeológii

Bratislava

EBF UK

1995

978-80-88827-01-6

80-88827-01-9

3.

Gábriš, Karol

Prolegomena dogmatiky

Bratislava

EBF UK

1996

978-80-88827-02-3

80-88827-02-7

4.

Gábriš, Karol

Prekonanie rozpornosti človeka (kapitoly z teológie Novej zmluvy)

Bratislava

EBF UK

1996

978-80-88827-03-0

80-88827-03-5

5.

Gábriš, Karol

Biblospyt Novej zmluvy

Bratislava

EBF UK

1996

978-80-88827-04-7

80-88827-04-3

6.

Kišš, Igor

Svet je Boží  - kompendium sociálnej teológie

Bratislava

EBF UK

1997

978-80-88827-05-4

80-88827-05-1

7.

Kišš, Igor

Vykonávanie úradu evanjelického farára v praxi : kompendium Cirkevnej agendy

Bratislava

EBF UK

1996

  978-80-88827-06-1  

80-88827-06-X*

8.

Bándy, Juraj

Apoštolské vierovyznanie

Bratislava

EBF UK

1998

  978-80-88827-06-1

80-88827-06-X*

 

 

 

 

 

 

80-88827-07-8**

9.

Hinlicky, Paul R. (edit.)

Recent Research on Martin Luther

Bratislava

EBF UK

1999

978-80-88827-08-5

80-88827-08-6

10.

Nandrásky, Karol

Metanoia - zborník pri príležitosti sedemdesiatky Prof. ThDr. Karola Nandráskeho

Bratislava

EBF UK

1998

978-80-88827-09-2

80-88827-09-4

11.

Gažík, Peter

Kapitoly z dejín filozofického a teologického myslenia

Bratislava

EBF UK

1999

978-80-88827-10-8

80-88827-10-8

12.

Hajduk, Andrej

Leonard Stöckel - život a dielo

Bratislava

EBF UK

1999

978-80-88827-11-5

80-88827-11-6

13.

Hajduk, Andrej

Svetlo v duši

Bratislava

EBF UK

1999

978-80-88827-12-2

80-88827-12-4

14.

Daniel, David P.

Evanjelici a evanjelická teológia na Slovensku - zborník pri príležitosti sedemdesiatky Doc. ThDr. Andreja Hajduka a Doc. ThDr. Daniela Štefana Veselého

Bratislava

EBF UK

1999

978-80-88827-13-9

80-88827-13-2

 

 

 

 

 

 

80-88827-14-0***

15.

Bándy, Juraj

Dekalóg ( rozbor Desatora)

Bratislava

EBF UK

1999

978-80-8882715-3

80-88827-15-9

16.

Bándy, Juraj

Exegéza vybraných kapitol zo Starej zmluvy

Bratislava

EBF UK

1999

978-80-8882716-0

80-88827-16-7

17.

Liptay, Lothar

Vzťah kresťanstva k iným náboženstvám - typy prístupu k téme v súčasnej kresťanskej teológii

Bratislava

EBF UK

2000

978-80-88827-17-7

80-88827-17-5

18.

 

Trhové hospodárstvo z hľadiska teologickej etiky

Bratislava

EBF UK

2001

978-80-88827-18-4

80-88827-18-3

19.

Bándy, Juraj a kol.

Dekalóg na prahu 21. storočia - referáty, ktoré odzneli na sympóziu dňa 8.2. 2001 na EBF UK

Bratislava

EBF UK

2001

978-80-88827-19-1

80-88827-19-1

20.

Gažík, Peter

Štekláč, Ján

V službe ducha : zborník pri príležitosti sedemdesiatky prof. ThDr. Dušana Ondrejoviča /

Bratislava

EBF UK

2002

978-80-88827-20-7

80-88827-20-5

21.

Bándy, Juraj

Stará zmluva na kazateľni

Bratislava

EBF UK

2001

978-80-88827-21-4

80-88827-21-3

22.

Kišš, Igor a kol.

Sociálna problematika v evanjelickej teológii

Bratislava

EBF UK

2001

978-80-88827-22–1

80-88827-22-1

 

 

 

 

 

 

80-88827-23-X****

23.

Kišš, Igor a kol.

Matematika a teológia

Bratislava

EBF UK

2002

978-80-88827-24-5

80-88827-24-8

24.

Kišš, Igor a kol.

Kristus - Pantokrator

Bratislava

EBF UK

2002

978-80-88827-25-2

80-88827-25-6

25.

Kišš, Igor a kol.

Analógia medzi nebom a zemou

Bratislava

EBF UK

2003

978-80-88827-26-9

80-88827-26-4

26.

Kišš, Igor a kol.

Humor a teológia

Bratislava

EBF UK

2003

978-80-88827-27-6

80-88827-27-2

27.

Prostredník Ondrej

Ábel František

Apokaradokia - zborník pri príležitosti sedemdesiatky Doc. ThDr. Jána Greša

Bratislava

EBF UK

2003

978-80-88827-28-3

80-88827-28-0

28.

Kišš, Igor a kol.

Etický vzťah k zvieratám ako k Božiemu stvoreniu

Bratislava

EBF UK

2004

978-80-88827-29-0

80-88827-29-9

29.

Gábriš, Karol

Ábel, František

Spisy apoštolských otcov

Bratislava

EBF UK

2004

978-80-88827-30-6

80-88827-30-2

 

 

 

Bratislava

EBF UK

 

80-88827-31-0*****

30.

Filo, Július

Zborová diakonia : kompendium pre Bc. študijný program: Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

Bratislava

EBF UK

2009

978-80-88827-32-0

80-88827-32-9

31.

Filo, Július

Cirkevné právo : kompendium pre Mgr. študijný program "Evanjelická teológia"

Bratislava

EBF UK

2009

978-80-88827-33-7

80-88827-33-7

32.

Filo, Július

Aplikovaná hermeneutika : kompendium pre študijné programy: Mgr. nedelený: Evanjelická teológia; Bc: Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc a Bc: Náboženská výchova v kombinácii

Bratislava

EBF UK

2009

978-80-88827-34-4

80-88827-34-5

33.

Filo, Július

Diakonika : študijný program "Evanjelická teológia", "Náboženská výchova v kombinácii"

Bratislava

EBF UK

2010

978-80-88827-35-1

80-88827-35-3

34.

Daniel, David

90 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku : zborník pri príležitosti 90. výročia vzniku Slovenskej evanjelickej a.v. teologickej akadémie v Bratislave, 75. výročia vzniku Československej štátnej teologickej fakulty evanjelickej v Bratislave a 10. výročia posviacky novej budovy EBF UK v Bratislave

Bratislava

EBF UK

2010

978-80-88827-36-8

80-88827-36-1

35.

Jurík, Milan

Benka, Jozef

V službe obnovy : vedecký zborník vydaný pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila

Bratislava

EBF UK

2010

978-80-88827-37-5

80-88827-37-X

36.

Prostredník, Ondrej

Gréčtina I : Základy novozmluvnej gréčtiny : učebný text pre študentov EBF UK

Bratislava

EBF UK

2011

978-80-88827-38-2

80-88827-38-8

37.

Kišš, Igor a kol.

Božia prozreteľnosť a zlo vo svete (problém teodícey) : zborník príspevkov z vedeckého medzinárodného ekumenického sympózia

Bratislava

EBF UK

2011

978-80-88827-39-9

80-88827-39-6

38.

Filo, Július

Teologické základy diakonie : študijný program: Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc : študijný rok 2011/2012

Bratislava

EBF UK

2011

978-80-88827-40-5

80-88827-40-X

39.

Filo, Július (ed.)

Christian World Community - and the Cold War : international research conference in Brtislava on 5 – 8 September 2011

Bratislava

EBF UK

2012

978-80-88827-41-2

80-88827-41-8

40.

Prostredník, Ondrej

Gréčtina II : Základy novozmluvnej gréčtiny : učebný text pre študentov EBF UK

Bratislava

EBF UK

2012

978-80-88827-42-9

80-88827-42-9

41.

Badura Ján,

Biela Adriána,

Schön Richard (eds.)

"Jednota v mnohosti"

Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov

Bratislava

EBF UK

2012

978-80-88827-43-6

42.

Prostredník, Ondrej

Gréčtina I.: Základy novozmluvnej gréčtiny: učebný text pre študentov EBF UK - 2. doplnené vydanie

Bratislava

EBF UK

2012

978-80-88827-44-3

43.

Horňanová Sidonia, Šoltésová Katarína (eds.)

Texty z Kumránu v kontexte pluralitného intertestamentárneho judaizmu

Bratislava

EBF UK

2012

978-80-88827-45-0

44.

Horňanová Sidonia

Hebrejské apokalyptické texty v Knihe Daniel

Bratislava

EBF UK

2012

978-80-88827-46-7

45.

Prostredník Ondrej

Gréčtina II.: Základy novozmluvnej gréčtiny: učebný text pre študentov EBF UK - 2. doplnené a rozšírené vydanie

Bratislava

EBF UK

2013

978-80-88827-47-4

46.Horňanová Sidonia et al.Eschatologické predstavy v Kumráne v kontexte intertestamentárneho judaizmuBratislavaEBF UK2013978-80-88827-48-1
47.Kišš IgorSvet je Boží (vydané na CD) - 3-zväzkové dieloBratislavaEBF UK2017978-80-88827-49-8
48.Batka ĽubomírTeológia symbolických kníh (skriptum)BratislavaEBF UK2017978-80-88827-50-4
49.Batka ĽubomírDogmatika II. (skriptum)BratislavaEBF UK2017978-80-88827-51-1

* Obidve publikácie majú uvedené zhodné ISBN priamo na dokumente.

** Pôvodne pridelené pre publikáciu: Súčasné bádanie o Martinovi Lutherovi, publikácia nebola vydaná, ISBN stornované

*** Pôvodne pridelené pre publikáciu: Raab, Viliam: Dejiny [gemerského] ev. a. v. seniorátu 1517-1781, publikácia nebola vydaná, ISBN stornované.

****Pôvodne pridelené pre publikáciu: Gažík, Peter: Diakonia v starokresťanskej dobe (Sociálna otázka v dobe patristiky – príručka k sociálnej etike), publikácia bola vydaná vo vydavateľstve UK pod zmeneným názvom Sociálna otázka v období patristiky, pod číslom ISBN 80-223-1794-2.

*****ISBN stornované, pôvodne pridelené publikácii: Ján Kvačala, otec modernej komeniológie, publikácia bola vydaná vo vydavateľstve UK pod číslom ISBN 80-223-2155-9.