Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ponúkané predmety

Povinné predmety

Aplikovaná etika

Dogmatika 1

Dogmatika 2

Dogmatika 3

Prolegomena dogmatiky

Seminár k diplomovej práci

Symbolika-ekumenika

Teologická encyklopédia

Teologická etika

Teológia symbolických kníh

Úvod do systematickej teológie

Výberové predmety – semináre

Základy etiky