Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra systematickej teológie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9020 2166
02/206 67 183
Katedra systematickej teológie