Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra systematickej teológie

      Teológia je intelektuálnou snahou zodpovedne vyjadriť obsah viery. Systematická teológia sprostredkúva poznatky z dejín teológie, syntetizuje poznatky z iných teologických i filozofických disciplín a učí schopnosti vytvoriť si vlastný úsudok o tom, čo teologicky platí a čo je možné považovať za pravdu. 

        Hlavné pracovné oblasti systematickej teológie sú: filozofia náboženstva, znalosť o cirkevnom a konfesionálnom učení, ekumenika, dogmatika, etika.