Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ponúkané predmety

Povinné predmety

Biblospyt Starej zmluvy

Dejiny Izraela

Exegéza Starej zmluvy 1

Exegéza Starej zmluvy 2

Exegéza Starej zmluvy 3

Exegéza Starej zmluvy 4

Hebrejčina 1

Hebrejčina 2

Seminár k diplomovej práci

Teológia Starej zmluvy 1

Teológia Starej zmluvy 2

Úvod do Starej zmluvy

Povinne voliteľné predmety

Cvičenia z hebrejčiny 1

Cvičenia z hebrejčiny 2

Výberové predmety

Biblická archeológia

Exegéza Starej zmluvy 5

Kurzorické čítanie hebrejského textu Starej zmluvy 1

Kurzorické čítanie hebrejského textu Starej zmluvy 2

Výberové predmety – semináre

Exegetické kázanie

História a vytváranie identity starovekého Izraela

Protestantizmus v Karpatskom oblúku – od Leonharda Stöckela cez Mateja Bela a Karola

Kuzmányho po Jána Kvačalu