Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Katedra Starej zmluvy

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Bartókova 8
811 02 Bratislava


1. poschodie, č. d. 264

Vedúci katedry: doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

hornanova@fevth.uniba.sk

02/9020 9164