Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ponúkané predmety

Povinné predmety

Aplikovaná hermeneutika

Cirkevné právo

Diakonika

Didaktika vyučovania náboženstva

Evanjelická hymnológia

Homiletika

Katechetika

Kresťanské hospodárenie

Liturgika

Pedagogika 1

Pedagogika 2

Pedagogika 3

Praktikum pastorálky 1

Praktikum pastorálky 2

Praktikum pastorálky 3

Seminár k diplomovej práci

Základy pastorálky

Základy vývinovej psychológie

Povinne voliteľné predmety

Homiletikum 1

Katechetikum 1

Teologická angličtina 1

Teologická angličtina 2

Teologická angličtina 3

Teologická angličtina 4

Teologická nemčina 1

Teologická nemčina 2

Teologická nemčina 3

Teologická nemčina 4

Výberové predmety

Cirkevná agenda

Cirkevná hudba 1

Cirkevná hudba 2

Cirkevná hudba 3

Homiletikum 2

Homiletikum 3

Homiletikum 4

Homiletikum 5

Homiletikum 6

Hudobná teória

Katechetikum 2

Katechetikum 3

Katechetikum 4

Misiológia

Liturgický spev 1

Liturgický spev 2

Liturgikum 1

Liturgikum 2

Technika spevu 1

Technika spevu 2

Technika spevu 3

Technika spevu 4

Technika spevu 5

Technika spevu 6

Techniky komunikácie

Základy homiletickej rétoriky

Základy zborového spevu a dirigovania

Zborový spev 1

Zborový spev 2

Zborový spev 3

Výberové predmety – semináre

Poradenský proces v sociálnych službách

Revitalizácia služby cirkevného zboru