Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Katedra praktickej teológie

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Bartókova 8
811 02 Bratislava


1. poschodie, č. d. 267

Vedúci katedry: Mgr. Milan Jurík, PhD.

02/9020 9167