Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Interní členovia

 1. ADF Etický život pod vedením Ducha List Efezským 4, 25 - 32 / Erika Valko-Krišťáková
  In: Testimonia theologica. - Roč. 2, č. 1 (2008), [nestránkované, rozsah 7 s.]
 2. ADF Neobmedzený charakter daru Ducha / Erika Valko-Krišťáková
  In: Testimonia theologica. - Roč. 2, č. 1 (2008), [nestránkované, rozsah 5 s.]
 3. BDF Zelený štvrtok / Erika Valko-Krišťáková
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 1, č. 2 (2016), s. 1-6
 4. BDF 3. nedeľa po Svätej Trojici / Erika Valko-Krišťáková
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 2, č. 3 (2017), s. 1-6
 5. BDF 1. nedeľa po Zjavení / Erika Valko-Krišťáková
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 2, č. 1 (2017), s. 9-14
 6. BDF 10. nedeľa po Svätej Trojici / Erika Valko-Krišťáková
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 62, č. 3 (2015), s. 27-31
 7. BDF Božie požehnanie zachraňuje / Erika Valko-Krišťáková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 143, č. 7 - 8 (2019), s. 4-6
 8. BDF Viera je vierou preto, že pre ňu nemožno nájsť dôkaz / Erika Valková-Krišťáková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 142, č. 3 (2018), s. 3-6
 9. BDF Ovocie Ducha a dary Ducha v listoch apošola Pavla / Erika Valko-Krišťáková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 142, č. 5 (2018), s. 12-20
 10. BEF 1. slávnosť veľkonočná / Erika Valko-Krišťáková
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 87-89
 11. BEF 17. nedeľa po Svätej Trojici / Erika Valko-Krišťáková
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 163-165
 12. EDI Cirkev a štát / Erika Valko-Krišťáková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 142, č. 11 (2018), s. 17-19
 13. EDI Farárske remeslo / Erika Valko-Krišťáková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 143, č. 10 (2019), s. 23-25
 14. GII Oslavy 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku na EBF UK / Erika Valko-Krišťáková
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 109, č. 43 - 44 (2019), s. 16-17

Externý spolupracovník

Mgr. Eva Oslíková, PhD. 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie

externý spolupracovník na Katedre praktickej teológie - pastorálna supervízia

kontakt: oslikova3uniba.sk

               eva.oslikovagmail.com

miestnosť: č. 267

telefón: 02/9020 3167

Oddelenie cirkevnej hudby

 1. ADF Etický život pod vedením Ducha List Efezským 4, 25 - 32 / Erika Valko-Krišťáková
  In: Testimonia theologica. - Roč. 2, č. 1 (2008), [nestránkované, rozsah 7 s.]
 2. ADF Neobmedzený charakter daru Ducha / Erika Valko-Krišťáková
  In: Testimonia theologica. - Roč. 2, č. 1 (2008), [nestránkované, rozsah 5 s.]
 3. BDF Zelený štvrtok / Erika Valko-Krišťáková
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 1, č. 2 (2016), s. 1-6
 4. BDF 3. nedeľa po Svätej Trojici / Erika Valko-Krišťáková
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 2, č. 3 (2017), s. 1-6
 5. BDF 1. nedeľa po Zjavení / Erika Valko-Krišťáková
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 2, č. 1 (2017), s. 9-14
 6. BDF 10. nedeľa po Svätej Trojici / Erika Valko-Krišťáková
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 62, č. 3 (2015), s. 27-31
 7. BDF Božie požehnanie zachraňuje / Erika Valko-Krišťáková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 143, č. 7 - 8 (2019), s. 4-6
 8. BDF Viera je vierou preto, že pre ňu nemožno nájsť dôkaz / Erika Valková-Krišťáková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 142, č. 3 (2018), s. 3-6
 9. BDF Ovocie Ducha a dary Ducha v listoch apošola Pavla / Erika Valko-Krišťáková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 142, č. 5 (2018), s. 12-20
 10. BEF 1. slávnosť veľkonočná / Erika Valko-Krišťáková
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 87-89
 11. BEF 17. nedeľa po Svätej Trojici / Erika Valko-Krišťáková
  In: Postila - zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. - ISBN 978-80-7140-532-0. - Bratislava : Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 163-165
 12. EDI Cirkev a štát / Erika Valko-Krišťáková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 142, č. 11 (2018), s. 17-19
 13. EDI Farárske remeslo / Erika Valko-Krišťáková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 143, č. 10 (2019), s. 23-25
 14. GII Oslavy 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku na EBF UK / Erika Valko-Krišťáková
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 109, č. 43 - 44 (2019), s. 16-17

Denní doktorandi

Mgr. Ivan Belanji

belanji4@uniba.sk

Mgr. Samuel Sabol

sabol25@uniba.sk

Externí spolupracovníci

najmä v  bakalárskom študijnom programe:

„Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc“:

PaedDr. Ladislav Alberty, PhD.

PaedDr. Kamila Brániková 

PhDr. Elena Brozmannová 

PhDr. Anna Czániková

doc. PhDr. Helena Čertíková 

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD.

doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.

PhDr. Peter Pavlis, CSc. 

doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc. 

doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.

najmä v magisterskom študijnom programe „Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci“:

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.

Mgr. Zuzana Kirchmayer PhD. 

doc. Ing. Helena Maria Schurmann, PhD.

doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, PhD.