Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Interní členovia

Mgr. Milan Jurík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie,
docent vysokej školy, univerzity
02/206 67 182
14 182
257

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9020 9167
02/206 67 167
02/449 71 338
0905 442 036
č. 267
Hlavná zodpovedná osoba: Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (SP) Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (RSP)
[1]

Denní doktorandi

Mgr. Patrícia Sára Šimková 

simkova145uniba.sk

Mgr. Samuel Sabol 

sabol125@uniba.sk

Externí spolupracovníci

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

prof. PhDr. Viola Tamášová, CSc.

doc. PhDr. Helena Čertíková

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.

doc. Ing. Helena Maria Schurmann, PhD.

doc. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD. 

doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.

JUDr. Danka Knápková, PhD.

PaedDr. Ladislav Alberty, PhD.

PhDr. Peter Pavlis, CSc.

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Mgr. Magdaléna Musilová, PhD. LL.M.

Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.

Ing. Viera Ölvecká, PhD.

Mgr. art. Katarína Juríková