Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Z poslednej medzinárodnej konzultácie v rámci grantového program Európskej únie Grundtvig si môžete u nás objednať publikácie: 

 

- Julius Filo et al: Sinthi und Roma unter uns in Europa, kolektívna monografia, E. Weber Verlag GmbH, 2015

- Spolu s Rómami vytvárať plhodnotný život, zborník z medzinárodnej konzultácie, EBF UK , Zostavil Prof. ThDr. Július Filo, Produkčná dielňa Ave, Košice, 2015

 

kontakt: filofevth.uniba.sk