Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ponúkané predmety

 Povinné predmety

Biblospyt Novej zmluvy

Dejiny novozmluvnej doby

Exegéza Novej zmluvy 1

Exegéza Novej zmluvy 2

Exegéza Novej zmluvy 3

Exegéza Novej zmluvy 4

Gréčtina 1

Gréčtina 2

Seminár k diplomovej práci

Teológia Novej zmluvy 1

Teológia Novej zmluvy 2

Úvod do Novej zmluvy

Život Ježiša

Povinne voliteľné predmety

Kurzorické čítanie gréckeho textu Novej zmluvy 1

Kurzorické čítanie gréckeho textu Novej zmluvy 2

Výberové predmety

Cvičenia z gréčtiny 1

Cvičenia z gréčtiny 2

Exegéza Novej zmluvy 5

Výberové predmety – semináre

Daniel Boyarin. Border Lines: The Partition of Judeo-Christianity

Horizonty smrti

Rané rabínske správy o kresťanstve a gnosticizme

Starozmluvné citáty v Novej zmluve – Listy a Zjavenie Jána