Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Katedra Novej zmluvy

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Bartókova 8
811 02 Bratislava


1. poschodie, č. d. 265 a 262

Vedúci katedry: prof. Mgr. František Ábel, PhD. 

abel@fevth.uniba.sk

02/9020 9165