Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Michaela Prihracki, PhD.

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA:

VUPCH

KONZULTAČNÉ HODINY:

Utorok: 13.00-15.00 hod.

Štvrtok: 10.00-12.00 hod.

Konzultácie možné aj po dohode termínu.

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

–        Evanjelium podľa Matúša

–        Ježišova etika

VZDELANIE:

2017– 2022        

PhD. – doktorandské štúdium, „Božia milosť a Božia spravodlivosť v etike Evanjelia podľa Matúša“, katedra Novej zmluvy, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2012–2017                  

Mgr. – magisterské štúdium, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

VÝSKUMNÉ PROJEKTY:

2018                             

UK/157/2018 „Božia spravodlivosť ako motív spravodlivého konania ľudí v Evanjeliu podľa Matúša

VÝSKUMNÉ POBYTY:

September – December 2019

Theologische Fakultät - Georg-August-Universität Göttingen (Nemecko): Erasmus+ stáž                                   

Február – Máj 2019      

Evangelisch-Theologische Fakultät, Universität Tübingen (Nemecko): Erasmus+ stáž

ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH:

20.07.2019                                

Luther: Včera – Dnes (Bratislava, EBF UK)

01.06.2018                    

III. roč. medzinárodnej študentsko-doktorandskej konferencie teológov, Varšava (Poľsko)

7.-9. 9. 2017                 

In Pluribus Unitas: konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v oblasti teológie (Bratislava, EBF UK)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

- Gréčtina

- Cvičenia z gréčtiny

- Kurzorické čítanie gréckeho textu Novej zmluvy

- Exegéza Novej zmluvy 1

- Biblospyt Novej zmluvy

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE:

– Kto slúži Bohu a kto mamone? Porovnanie Lutherovej exegézy Mt 6, 24 s výsledkami súčasného bádania in: Luther: včera – dnes. 2020

– Ius talionis v judaizme obdobia druhého chrámu In: Historia et Theoria Iuris (Roč. 10, č. 1 (2018), s. 25 – 31, ISSN (online) 1338-0753)

– Matúš 25, 31 – 46 ako protiargument k ospravedlneniu iba z milosti? In Testimonia Theologica (Roč. 12, č. 2 (2018), s. 1 – 20, ISSN 1337-6411)