Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Janette Knežová

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA:

VUPCH

KONZULTAČNÉ HODINY:

konzultácie možné po dohode termínu

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

PUBLIKÁCIE: