Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9020 9165
02/206 67 165
265
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.

prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9020 9162

Externý spolupracovník

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

valeria.terezia.danciakovauniba.sk

Externí doktorandi

ThDr. Janka Miháliková

mihalikova74uniba.sk

 

Mgr. Michael Schanweiler

schanweiler1uniba.sk