Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/206 67 165
Miestnosť
265
Poznámka
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.
Publikačná činnosť

prof. ThDr. PhDr. Imrich Peres, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Denní doktorandi

Mgr. Michaela Prihracki

prihracki3uniba.sk