Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9020 9165
02/206 67 165
265
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.

prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9020 9162

Mgr. Michaela Prihracki, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
michaela.prihracki@uniba.sk michaela.prihracki@fevth.uniba.sk

Denní doktorandi

Mgr. Janette Knežová

knezova7@uniba.sk

Externí doktorandi

Mgr. Monika Beňová

benova171uniba.sk

 

ThDr. Janka Miháliková

mihalikova74uniba.sk

 

Mgr. Michael Schankweiler

schankweiler1@uniba.sk