Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ponúkané predmety

Povinné predmety

Dejiny dogiem

Dejiny kresťanstva na Slovensku

Latinčina 1

Latinčina 2

Seminár k diplomovej práci

Všeobecné cirkevné dejiny novoveku

Všeobecné cirkevné dejiny - reformácia

Všeobecné cirkevné dejiny staroveku

Všeobecné cirkevné dejiny stredoveku

Výberové predmety – semináre

Historiografia cirkevných dejín