Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Katedra cirkevných dejín

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Bartókova 8
811 02 Bratislava


1. poschodie, č. d. 261

Vedúci katedry: Mgr. Radoslav Hanus, PhD.

hanus@fevth.uniba.sk

02/9020 9161