Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra cirkevných dejín,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9020 9161

prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra cirkevných dejín,
profesor vysokoškolský, univerzitný
https://bits.academia.edu/MichalValco
https://publons.com/researcher/1499080/michal-valco/
https://www.linkedin.com/in/michalvalco/
https://www.researchgate.net/profile/Michal_Valco2
[1]

Externý spolupracovník:

doc. ThDr. Peter Gažík

kontakt: gazikfevth.uniba.sk

tel.: +421 2 9020 9161