Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecko-pedagogická charakteristika inštitútu

Mgr. et Mgr. Marek Neština, PhD.

Akademický profil

VUPCH

Výskumná činnosť

filozofia jazyka: sémantika a pragmatika

filozofia práva: analytická jurisprudencia

 

Pedagogická činnosť

Filozofia náboženstva

Problémy v súčasnej právnej a politickej filozofii

Sokratov súdny proces

Úvod do logiky

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Akademický profil

VUPCH

Výskumná činnosť

Orientálne cirkevné dejiny

sýrska teológia Narsaia (5. stor.)

východosýrska hymnologická zbierka Wardā (13. stor.)

 

Pedagogická činnosť

Orientálni kresťania v islamských krajinách

Teológia Novej zmluvy

Teologická nemčina 1

Teologická nemčina 2

Teologická nemčina 3

Teologická nemčina 4