Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Inštitút kontextuálnej teológie

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Bartókova 8
811 02 Bratislava


1. poschodie, č. d. 263

Vedúci inštitútu: Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

maros. nicak@fevth.uniba.sk

02/9020 9163