Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

KONZULTAČNÉ HODINY:

konzultácie možné po dohode termínu

ŠPECIALIZÁCIA VO VÝSKUME:

–        Orientálne cirkevné dejiny

–        sýrska teológia Narsaia (5. stor.)

–        východosýrska hymnologická zbierka Wardā (13. stor.)

VZDELANIE:

2011–2016                   

–Dr. theol. – doktorandské štúdium, „‘Konversion’ im Buch Wardā: Zur Bewältigung der Konversionsfrage in der Kirche des Ostens“, orientálne cirkevné dejiny, Lehrstuhl für Ökumenische Theologie und Orientalische Kirchen- und Missionsgeschichte, Theologische Fakultät, Georg-August-Universität in Göttingen.

2008–2009                   

–Štúdium rímsko-katolíckej teológie v Ríme a Vatikáne na pápežských univerzitách: Lateranense, Angelicum, Akadémia San Anselmo a na Fakulte Marianum, ako aj štúdium protestantskej teológie na Valdénskej fakulte v Ríme.       

2006–2011                   

–Mgr. – magisterské štúdium, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

PREDCHÁDZAJÚCA PRACOVNÁ SKÚSENOSŤ:

2016                           

–Štátny radca, Oddelenie azylových zariadení, migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

2011                             

–Výskumný asistent, Lehrstuhl für Ökumenische Theologie und Orientalische Kirchen- und Missionsgeschichte, Theologische Fakultät, Georg-August-Universität in Göttingen.

VÝSKUMNÉ PROJEKTY:

2017–2020                   

–APVV-16-0330, „Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase stretu a dialógu kultúr“.

2017                             

–UK/142/2017, Univerzita Komenského, „Modifikácia biblických príbehov vo východosýrskej poézii 13. stor.“

2014                             

–Projekt SAPERE, Georg-August-Universität in Göttingen, „Nová kritická edícia Bardaisanových textov“.

2011–2016                   

–Projekt DAAD, Rewritten Bible Network.

VÝSKUMNÉ POBYTY:

2019                             

–Faculty of Oriental Studies, University of Oxford (Veľká Británia): “Poetic Description of Natural Disasters in the Book of Wardā” (Projekt APVV).

2018–2019                   

–Katholisch-Theologische Fakultät, Universität in Salzburg (Rakúsko): „Die sozial-religiöse Identität in der Zeit der Naturkatastrophen in der Hymnologischen Sammlung Wardā (13. Jh.)“.

2017                             

–New York University, Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty): „Poetic Theology“ (Projekt APVV).

–Institut für Evangelische Theologie, Universität in Regensburg (Nemecko): „Analýza 106 Tetzlových antitéz“.

2015                             

–Imemo Institute of World Economy and International Relations, Moskva (Rusko): „Cirkev a náboženstvo v MDZ“.

2010                             

–Theologische Fakultät, Georg-August-Universität in Göttingen: „Luther a pokánie“.

–L’Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino, Venezia (Taliansko): „Odpustky v stredoveku“.

ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH:

2019

Luther: včera - dnes, konferencia, EBF UK, Bratislava, 20. jún

2018                             

–„10. Deutscher Syrologentag“ (DESTA), Freie-Universität Berlin, Nemecko, 30. máj–2. jún

2017                             

–„500 rokov reformácie na Slovensku“, Bratislava, 12.–15. september

–„Tu stojím, inak nemôžem“, Štátny archív, Bratislava, 7.–8. november

2016                             

–„Česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium evanjelických teologických fakúlt“, Bratislava, Slovensko, 24. septembra

–„5. In Pluribus Unitas – Jednota v mnohosti“, Praha, Česká republika, 20.–23. október

2014                             

–„8. Deutscher Syrologentag“, Salzburg, Rakúsko, 14.–15. marec 

–„Rewritten Bible – Where are you Adam?“, Turku, Fínsko, 25.–28. august

–„8. World Syriac Conference“, Kottayam, India, 8.–16. september

2013                             

–Konferencia a zhromaždenie WCC v Busane, Global Ecumenical Theological Institute, Južná Kórea, november  (GETI-študent)

–„Deutsch-Ägyptischer-Dialog“, Loccum, Nemecko, 25.–27. november (prezentácia vedeckého článku od Prof. Mirjam Künkler)

2012                             

–„11. Symposium Syriacum“, Valetta, Malta, 16.–18. júl

–Konferencia „Rewritten Bible in Prophecy“, Göttingen, Nemecko, 8.–10. November

2011                             

–„7. Deutscher Syrologentag“, Göttingen, Nemecko, 16.–17. december

ŠTIPENDIÁ A OCENENIA:

–Cena rektora UK, november 2018

–Akcia Rakúsko-Slovensko, Štipendium pre postdoktorandov, Katholisch-Theologische Fakultät, Universität in Salzburg (Rakúsko), august 2018/ január 2019

–Štipendium Nemeckého výboru Svetového luteránskeho zväzu, október 2011/ júl 2015

–Cena dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty za diplomovú prácu – Teológia v Lutherových 95 výpovediach proti odpustkom, Bratislava, 2011

–Štátne skúšky v odbore: Evanjelická teológia; „Obstál s vyznamenaním“, jún 2011

–Štipendium Melanchtonovho centra (Centro Melantone, Rím), 2008/2009

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

–Prednášky:               

Teológia Novej zmluvy

Teologická nemčina

–Semináre:                 

Orientálni kresťania v islamských krajinách

AKADEMICKÉ AKTIVITY:

2020

Diskusia na TA3, Kresťania v Iráne, https://www.ta3.com/clanok/1175227/host-v-studiu-m-nicak-o-zivote-krestanov-v-irane.html?fbclid=IwAR0cBroOUj8Zd-4V2kNDLJERUKBYlCHrtq6HX5OJtYunJYGRkbH3mTGaRnI    

23.–25.10.2019 

Spoluorganizátor vedeckej konferencie, 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku, EBF UK.

19.–21.09.2018            

Hlavný organizátor medzinárodnej vedeckej konferencie, Poetry and Theology, EBF UK.

22.04.2018                   

Diskusia na TA3, Sýrski kresťania včera a dnes, https://www.ta3.com/clanok/1126466/studio-ta3-cirkevny-historik-m-nicak-o-syrskych-krestanoch.html

17.10.2017                   

Speaker na diskusii o rasizme a fundamentalizme, Nie v našom meste, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica.

07.06.2017                   

Speaker v rámci panelovej diskusie, Kirche und das Werk der Nächstenliebe in Ökumenischer Perspektive”, Ev. Kirchenkreis Wittenberg, Ev. Landeskirche in Mitteldeutschland (EKM), Lutherstadt-Wittenberg (Nemecko).       

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE:

„Konversion“ im Buch Wardā, Zur Bewältigung der Konversionsfrage in der Kirche des Ostens (Wiesbaden: Harrassowitz, 2016).

–„The Figure of Mary in Understanding of Wardā in its Historical Context,“ in Parole de l’Orient 40 (2015), 303–320.

–„Penitential Theology and Optative Form of Remission of Sin in the liturgical Book of the Rose,“ The Harp, A Review of Syriac, Oriental and Ecumenical Studies 31 (2016): 1–11.

–„The Direct Speech of John the Baptist and Liturgical Use of the Book of Wardā,“ in Take Another Scroll and Write, Studies in the Interpretative Afterlife of Prophets and Prophecy in Judaism, Christianity and Islam, Lindqvist P. and Grebenstein S. (eds.) (Turku/Indiana: Åbo Akademi University, Eisenbrauns, 2016), 325–338.