Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia inštitútu

 1. AAA 95 výpovedí dr. Martina Luthera : malý spis - veľké zmeny. / Ľubomír Batka [et al.]
  Praha : Lutherova společnost, 2016
 2. ABC Teologická analýza 95 výpovedí / Adriána Biela
  In: 95 výpovedí dr. Martina Luthera : malý spis - veľké zmeny. - ISBN 978-80-904459-4-9. - Praha : Lutherova společnost, 2015. - S. 54 - 97 [2,10 AH] ; nr. 40
 3. ADF Zlaté etické pravidlo a rodová politika ako nástroje na dosiahnutie rodovej rozmanitosti, rovnosti a spravodlivosti / Adriána Biela
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč.11, č. 2 (2017), s. 118-135 [online]
 4. ADF „Imago Dei“ ako norma pri analýze rodovej rovnosti a spravodlivosti / Adriána Biela
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 1 (2014), s. 22-34 [online]
 5. ADF Teórie vývoja rodovej identity / Adriána Biela
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč.11, č. 1 (2017), s. 30-43 [online]
 6. AEC Metafora homo incurvatus in se v Lutherovej teologickej antropológii / Biela Adriána
  In: Lutheranus 6 : Kontexty Lutherovy reformace. - ISBN 978-80-904459-9-4. - Praha : Lutherova společnost, 2017. - S. 9 - 31 [1,30 AH] ; nr. 26
 7. AFD Jablko nie je hruška! teologická analýza manželstva a homosexuálneho manželstva / Adriána Biela
  In: In pluribus unum - jednota v mnohosti. - ISBN 978-80-555-0668-5. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012. - S. 190-205
 8. BEF 95 výpovedí / Adriána Biela
  In: Tranovský : evanjelický kalendár. - ISBN 978-80-7140-512-2. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2016. - S. 63-68
 9. EDJ Teológia a ľudské práva v morálnom povedomí úvaha o ľudskej dôstojnosti a vzájomnom uznaní / Rowan Williams ; prekl. Adriána Biela
  In: Cirkevné listy. - Roč. 138, č. 7-8 (2014), s. 15-23
 10. EDJ Dišputa pojednávajúca o moci odpustkov - 95 výpovedí / Martin Luther ; prekl. Adriána Biela
  In: 95 výpovedí dr. Martina Luthera : malý spis - veľké zmeny. - ISBN 978-80-904459-4-9. - Praha : Lutherova společnost, 2015. - S. 10- 23
 11. FAI „Jednota v mnohosti“ : zborník z teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov. / zostavili Adriána Biela, Richard Schön, Ján Badura
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2012